a

Tuesday, 10 May 2011

Terjemahan: Tafsiran Ayat-Ayat al-Kursi, Oleh: al-Qaradhawi

Terjemahan: Tafsiran Ayat-Ayat al-Kursi, Oleh: al-Qaradhawi

source


http://sitihaslizaa.blogspot.com/2011/02/terjemahan-tafsiran-ayat-ayat-al-kursi.htmlSumber asal:

http://www.facebook.com/profile.php?id=742445487#!/video/video.php?v=108241839252410&comments

Oleh: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

Terjemahan:

Kitab yang mengandungi al-asmaa’ al-husna (nama-nama Allah yang baik) dan sifat-sifatNya yang maha tinggi dan mengandungi pujian dan kehebatan Allah Azza wa Jalla dengan gaya bahasanya yang berbagai-bagai, kamu tidak akan dapatinya dalam mana-mana kitab di dunia ini iaitu kitab yang menghubungkan kamu dengan Allah, menghubungkan akal kamu dengan Allah, menghubungkan pemikiran dan perasaan kamu dengan Allah, menjadikan kamu sentiasa dengan Allah; suka, gerun, takut dan cenderung kepadaNya Ialah al-Quran al-Karim.

Ayat al-Kursi di dalamnya ada sepuluh ayat, semuanya memuji Allah. Ayat yang pertama ialah:

{لا إله إلا هو } (Tiada Tuhan melainkan Dia) iaitu menetapkan (memperkukuhkan) tauhid, tiada syirik bagi Allah, tiada bandingan dengan Allah yang mampu merosakkan kehidupan, mampu merosakkan benda-benda hidup, merosakkan segala kejadian dan syirik.

Manusia tidaklah berasa beban dengan pegangan tiada kewujudan Tuhan. Orang-orang mulhid ialah orang-orang yang mengingkari kewujudan Tuhan. Mereka ini pada setiap zaman dalam liputan sejarah tidaklah ramai. Tidak ramai yang mengingkari kewujudan Allah, namun yang menjadi masalah di sini ialah mereka yang mensyirikkan Allah dengan Tuhan selain Allah. Manusia menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah cakerawala, matahari, bulan, menyembah binatang, lembu…, ini berlaku di kalangan orang-orang Mesir zaman dahulunya, juga di kalangan orang-orang hindu sehinggalah sekarang. Begitu juga mereka menyembah pokok, menyembah sungai, menyembah bukit, menyembah syaitan, menyembah bermacam-macam lagi.

Masalah manusia ini meninggalkan Tuhan yang sebenar lalu menyembah Tuhan yang batil. Mereka mendakwa bahawa Tuhan itu boleh memberi syafaat (pertolongan) kepada mereka. Lalu datanglah agama, datanglah para nabi memberitahu dan memperkukuhkan tauhid.

{ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل: 36}, maksudnya: Dan sesungguhnya Kami bangkitkan Rasul pada setiap umat untuk menyeru manusia “Sembahlah Allah dan jauhilah Thaghut.”

{وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} (الأنبياء: 25}, maksudnya: Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu sekalian menghambakan diri kepadaKu.

{لا إله إلا الله } (Tiada Tuhan melainkan Dia)

Islam telah datang menetapkan tauhid, tidak sebagaimana agama lain sehinggakan tauhid itu disebut dalam azan pada setiap hari sebanyak lima kali, juga di dalam iqamah, dalam tasyahhud; asyhadu alla ilaha illallah, ketika dilahirkan manusia disambut dengan azan, diazankan pada telinga kanan bayi; أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ketika mengingatkan manusia: لَقٍّنُوْا موتاكم (bacakanlah kepada orang-orang yang mati itu) wahai orang-orang yang sentiasa beringat dengan menyebut la ilaha illallah. Manusia menyambut kehidupannya dengan tauhid dan mengakhiri kehidupannya jua dengan tauhid. Oleh itu ayat yang pertama dalam ayat-ayat al-Kursi ialah: الله لا إله إلا هو , tiada seorang pun yang menghambakan diri kepada selainNya dan tidak layak sesuatu ibadat itu seperti selainNya kerana Dia adalah Pencipta, Pemberi nikmat semuanya; kecil atau besar

{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (النحل: 18) maksudnya: Dan sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak sekali-kali mampu menghitungnya.

{الله لا إله إلا هو الحي القيوم}

Ayat yang kedua ialah الحي القيوم (Yang Maha Hidup, Maha berdiri dengan sendiri (tidak bergantung kepada makhluk lain)). Tuhan ini bukanlah satu benda seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab dan mereka berkata “Tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Tidak! Tuhan (yang sebenar) ialah yang hidup. Hidup yang bagaimana? Bukanlah seperti kehidupan kita; kehidupan yang mempunyai perkara-perkara tertentu seperti makan, bernafas, buang balik dan sebagainya. Namun, sesungguhnya kehidupan Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan kita semuanya tidak sama dengan sifat-sifat kita. DIA ada ilmu tetapi tidak seperti ilmu kita, DIA ada kudrat tetapi tidak seperti kudrat kita, DIA ada rahmat (kasih sayang) tetapi tidak seperti rahmat kita.

DIA adalah sesuatu (zat) yang berkaitan dengan ketuhanan. Hidupnya adalah kehidupan ketuhanan bukan seperti Tuhan berhala, bukan seperti Tuhan ahli-ahli falsafah. Ahli-ahli falsafah selalu mengenali Allah dengan penafian semata-mata. Mazhab Mu’tazilah dan selainnya mengambil pegangan ini. Mereka menyifatkan Allah dengan penafian. Allah tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak zahir, tidak itu, tidak ini, sebenarnya apa? Mereka tidak menghuraikan perkara itu. Mereka menyatakan penafian bagi (kesempurnaan Allah) secara terperinci dan menetapkan (kekurangan) itu secara keseluruhan. Namun, di dalam al-Quran itu sebaliknya, iaitu penafian pada (kekurangan atau kecacatan) secara keseluruhan dan menetapkan (kesempurnaan nama dan sifat Allah) secara terperinci. [Tambahan: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kaedah tersebut sila rujuk laman:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=214764

Penafian secara mujmal (keseluruhan) itu sebagaimana firman Allah: ليس كمثله شيء dan لم يلد ولم يولد, padanya ada ithbat (penetapan) iaitu ithbat pada nama-nama Allah. Ithbat kehidupan bagi Allah Azza wa jalla ialah ithbat al-Qayyumiyyah (Yang Maha berdiri dengan sendiri, Maha menjaga makhlukNya). Qayyumiyyah ialah shighah mubalaghah sebagaimana yang diperkatakan oleh ulama' lughah (bahasa), bahawa DIAlah yang mengadakan sesuatu, menjaga manusia, menjaga segala kehidupan di langit dan di bumi,

{ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره} (الروم: 25} maksudnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah berdirinya langit dan bumi mengikut kehendakNya. Setiap perkara itu wujud dengan kehendakNya. Dia mengetahui semua perkara,

{يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها} (سبأ: 2}, maksudnya: Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya.

Dia yang Maha berdiri dengan sendiri itu bukanlah seperti Tuhan ahli-ahli falsafah, bukan seperti Tuhan Aristotle di kalangan orang-orang Yunani. Aristotle ialah Tuhan yang tidak memerintah alam ini. Dia adalah Tuhan yang kenal dirinya sahaja, yang memerhatikan tentang dirinya sahaja, tidak tahu pun tentang alam ini, tidak mentadbir dan tidak memerintah apa-apa pun. Sebab itulah ahli falsafah Wilbur Wran ada berkata:

“Wahai Tuhan Aristotle, Tuhan yang lemah, yang tidak tahu sesuatu di dunia ini, yang tidak mentadbirnya. Sesungguhnya dia seperti Raja Inggeris yang memiliki dan tidak dapat memerintah.” Tuhan apa macam ni? Tapi Tuhan (kita) ini ialah Tuhan al-Quran. Lain! Yang Maha Hidup, Maha Berdiri dengan sendiriNya. Ini adalah nama yang disebut di dalam al-Quran sebanyak tiga kali. Di dalam ayat ini atau di dalam surah aal-‘Imran dan dalam surah Toha:

{وعنت الوجوه للحي القيوم} (طه: 111}, maksudnya: Dan tunduklah semua muka (dengan merendah diri) kepada Tuhan Yang Maha Hidup, Maha Berdiri dengan sendiri, yang sentiasa mengurus makhluk-makhlukNya.

{لا تأخذه سنة ولا نوم} (DIA tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur)

Dan di antara tanda-tanda kesempurnaan sifatnya yang maha hidup dan kesempurnaan sifatnya yang maha berdiri dengan sendiri dan menjaga segala makhlukNya ialah tidak ada padaNya kekurangan sebagaimana manusia selalu ditimpa kekurangan seperti lupa dan lemah. Mereka perlukan tidur. Manusia, pasti akan datang kepadanya waktu tidur, tetapi Allah Taala tidak mengantuk dan tidak tidur. As-sinah ialah permulaan rasa mengantuk. Bilamana tidur datang menyelubungi manusia dan bila mereka tenggelam di dalamnya maka mereka lupa segala perkara di sekelilingnya. Allah Taala tidak pernah lupa pada makhluk ini; langit, bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, cakerawala, DIA tidak lupa walaupun sekelip mata dan DIA tidak pernah tidur dan tidak layak bagiNya untuk tidur.

{له ما في السموات وما في الأرض} (MilikNyalah segala apa yang ada di langit dan di bumi.)

Setiap perkara di dunia ini adalah kepunyaan Allah Taala, milikNya dan dibawah kekuasaanNya. DIAlah memiliki dan DIAlah Raja yang menguasai sebagaimana kita sebut di dalam surah al-Fatihah (مالك يوم الدين) dan juga ملك يوم الدين). DIA di alam akhirat nanti sebagaii Pemilik dan juga sebagai Raja, DIAlah di dunia sebagai Pemilik dan juga sebagai Raja pemerintah. Tidak ada di sana seorang pun yang mampu mengatasinya. BagiNyalah segala apa yang terdapat di langit dan di bumi dan milikNya jualah sesiapa sahaja di langit dan sesiapapun di bumi.

Kalimah (ما) biasanya dalam Bahasa Arab digunakan untuk perkara yang tidak berakal dan (مَن) untuk yang berakal, tetapi apabila disebut [ما في السموات] meliputi perkara yang berakal dan yang tidak berakal. Maka milikNyalah apa-apa yang di langit dan yang di bumi sehinggakan apa-apa yang ada selepas langit dan bumi sekalipun. Dalam sesetengah hadis, Nabi SAW ketika bangun dari rukuk Baginda menyebut: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد .. Ada juga perkara selain langit dan bumi. Milik Allah juga semua perkara ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasiNya, tidak ada sekutu bagiNya di dalam pemerintahanNya. {ولم يكن له شريك في الملك}

{له ما في السموات وما في الأرض}

DIA juga membuat sesuatu apa yang dikehendakiNya, memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, mencabut (membinasakan) kerajaan di tangan sesiapa yang dikehendakiNya, DIA mampu memuliakan sesiapa yang dikehendakiNya dan menghina sesiapa yang dikehendakiNya. Alam ini adalah milikNya, DIA lah yang mengatur, memberi, menegah, menjatuhkan, mengangkatkan, memuliakan, menghinakan. MilikNyalah segala perkara di langit dan apa-apa perkara pun di bumi ini.

الله أعلم بالصواب


daripada kehidupan yang penuh ‘lagha’ kepada pengabdian diri kepada Allah.

daripada kehidupan yang penuh ‘lagha’ kepada pengabdian diri kepada Allah.
http://salafus-sholih.blogspot.com/2010/09/penghijrahan-ali-setan.html
Apabila disebut nama Azmil Mustapha , majoriti generasi muda tidak akan dapat mengecam siapa orangnya. Tetapi sebut saja Ali Setan , ‘berkat’ daripada siaran ulangan filem tersebut di kaca televisyen , semua orang tidak kira yang kecil atau dewasa dari kalangan peminat filem Melayu pasti mengenal pelakon tersohor Malaysia dekad 80-an ini. Azmil, 55 (umur yang dikira beliau mengikut takwim hijri 22 Safar 1375H) adalah antara sebilangan artis di Malaysia yang melakukan ‘penghijrahan’ daripada kehidupan yang penuh ‘lagha’ kepada pengabdian diri kepada Allah.


Penampilan terakhirnya adalah sebagai Pengiran Demak dalam filem ‘Puteri Gunung Ledang’; watak yang diilakonkan setelah syarat-syaratnya yang ketat diterima penerbit. Duda (mempunyai seorang anak dengan bekas isteri pertama dan empat dengan isteri kedua) dari Shah Alam, Selangor ini telah musafir ke Syria sejak setahun lalu untuk mempelajari bahasa Arab dan ilmu agama.

Wartawan Global Media Channel (GMC) berkesempatan menemuramah Azmil di Kota Bharu (beliau kembali ke Malaysia sempena cuti semester pengajiannya) yang hadir memenuhi undangan untuk menyampaikan ceramah kesedaran Islam anjuran PAS Kawasan Ketereh baru-baru ini.

Kenapa saudara memilih untuk ke Syria?

Saya buat solat hajat, minta dengan Allah, saya nak cari tempat belajar, Allah berikan petunjuk belajar di Syria. Dengan duit yang saya dapat dari menyampaikan ceramah-ceramah kesedaran Islam sebelum itu di Malaysia, saya terbang ke Syria dengan anak-anak saya.

Saya belajar Bahasa Arab di Maahad Taalim Lughatal Arabiah Lil Ajnabi (Institut Pengajian Bahasa Arab Bagi Orang Asing).Kalau saya terus masuk kelas (pengajian agama) anjuran syeikh-syeikh pun saya tak reti Bahasa Arab. Jadi saya belajar Bahasa Arab dahulu. Sementara itu saya belajar Al-Quran, tajwid dan tasmi’ dengan syeikh-syeikh. Saya juga belajar dengan pelajar-pelajar Malaysia yang ada di Syria.

Sejak bila sebenarnya saudara ke sana?

Sudah setahun. Saya pergi redah sahaja. Tak ada buat rancangan. Dengan empat orang anak saya turut bersama (tiga perempuan dan seorang lelaki). Yang sulung kemudiannya balik untuk mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di sini. Jadi kekallah tiga orang yang tinggal bersama saya di sana. Anak saya Noramalia Batrisya ,15, dan Mohd. Bazli Shafri, 13, belajar di Jami’ Abu Nur, sebuah kolej Islam antara yang termasyhur di Syria. Yang kecil baru masuk umur tujuh tahun dan belajar di darjah satu. Enam bulan pertama mereka dimasukkan dalam kelas bahasa Arab. Tidak ada masalah untuk mereka mengikuti pengajian dan sekarang sudah fasih berbahasa Arab. Saya amat puas hati dengan perkembangan mereka.

Puas hati macam mana?

Dengan perubahan perwatakan. Di Malaysia, dekat Shah Alam tempat kami tinggal dahulu banyak pengaruh yang tidak sihat. Cara hidup moden . Tapi di sana mereka mengaji Quran tiap-tiap hari, solat tidak tinggal dan pergaulan dijaga. Malah mereka sempat menasihati kakak yang pulang ke Malaysia “jangan tengok lelaki” bukan berkawan, tengok pun mereka tak bagi.

Di sana pergaulan antara lelaki dan perempuan amat dibatasi. Kita payah nak lihat pergaulan secara bebas berlaku. Duduk satu meja pun tak ada. Kalau di Yaman, negeri yang berjiran dengan Syria, dalam bas kalau hanya ada seorang wanita yang menjadi penumpang , yang lelaki tidak akan naik dan sanggup tunggu bas yang lain datang untuk dinaiki. Bimbang timbul fitnah walaupun hanya sebagai penumpang. Masing-masing sangat prihatin untuk menjaga perkara ini.

Antara perubahan yang ketara saya dapat lihat adalah pada anak perempuan saya, Noramaliya. Dia sebenarnya pelajar yang lemah. Semasa bersekolah di Malaysia, biasanya dia mendapat kedudukan 35 ke bawah. Dulu tinggal di Shah Alam, dia selalu ponteng sekolah. Tengok wayang di KLCC. Pergi ke sekolah tapi dalam beg ada pakaian lain untuk ditukar. Itu dah memang menjadi tabiat pelajar sekolah di Malaysia. Sampai di Syria, dia jadi pelajar yang terbaik. Padahal dalam kelas ada pelajar-pelajar luar negara yang lain seperti dari England, Afrika Selatan, Kazakhstan , China dan lain-lain. Dia yang muncul pelajar terbaik

Bagaimana saudara menyara kehidupan di Syria?

Tidak ada pendapatan tetap tapi saya sangat bernasib baik kerana mendapat bantuan. Saya diberi tempat tinggal percuma oleh seorang Syeikh di sebuah apartmen di pinggir Damsyik. Saya akui duit pun tak banyak tapi diam tak diam sudah sampai setahun saya di sana dan tidak timbul sebarang masalah besar. Kita kena yakin rezeki itu datang daripada Allah. Ada saja duit yang masuk. Sentiasa ada bantuan diterima kerana saya dan anak-anak dikira orang yang sedang menuntut ilmu.

Malah ia sampai ke tahap saya kadang kala terpaksa buang makanan yang diberi oleh jiran kerana terlampau banyak. Dan di sana kita yang pergi belajar dengan Syeikh ini bukan kita yang membayar Syeikh tapi mereka pula yang memberi duit pada kita. Perkara ini sudah jadi kebiasaan orang Syria . Jika tidak pun, dia akan beri kita roti setiap kali pergi belajar. Pergi solat Jumaat pun dapat duit. Budaya memberi amat dititikberatkan. Paling kurang, yang dewasa akan menyediakan gula-gula dalam poket untuk diberi kepada kanak-kanak.

Saya juga terkejut kerana kadang-kadang menerima sumbangan yang nilainya mencecah RM1000. Kalau yang kaya lebih lagilah mereka sumbangkan. Anak kepada Syeikh yang menyediakan rumah percuma untuk saya pernah menyumbang jutaan ringgit kepada fakir miskin dalam bulan Ramadhan. Kenapa saudara fikir perubahan-perubahan positif sama ada kepada anak atau saudara sendiri boleh berlaku? Adakah perbezaan antara Syria dan Malaysia ini begitu ketara sekali sedangkan kedua-duanya adalah bumi orang Islam?

Bumi Syria ini ada kelebihan. Saya daripada kecil sampai besar memang belajar di sekolah yang tidak berasaskan kepada Islam. Saya menuntut di dua buah sekolah mubaligh Kristian iaitu La Salle Institution dan St John Institution. Dari situ saya menyambung pula pelajaran ke Indiana University di Amerika. Daripada kecil sehingga dewasa, saya tidak pernah belajar dan khatam al-Quran.

(Di Amerika , Azmil belajar dengan pengkhususan dalam penerbitan televisyen, radio dan filem. Beliau hanya tinggal tiga lagi jam kredit untuk dihabiskan sebelum dihantar pulang ke Malaysia oleh Jabatan Imigresen Amerika. Tindakan itu diambil ketika Amerika membuat penapisan orang-orang Islam dari negara luar berikutan kemenangan kumpulan Islam (Syiah) menjatuhkan kerajaan beraja Shah Mohammad Reza Pahlavi. Azmil dikesan bekerja sambilan walaupun syarat hanya membenarkan pelajar luar yang mempunyai 12 kredit atau lebih sahaja untuk berbuat demikian. Ayahnya Dato’

Mustapha Kamil Yassin, bekas pensyarah di Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia tidak mahu Azmil mengambil biasiswa kerana kedudukannya sebagai kakitangan kerajaan gred A. Mula-mula saya berubah dulu nak baca surah al- Fatihah pun tak boleh. Kena baca mengikut tulisan rumi. Nak sembahyang semua ayat kena ditulis ke huruf rumi. Tak pernah dapat hafal. Sehinggalah apabila saya ke Syria.

Di sana, anak-anak saya belajar Al-Quran dengan seorang syeikhah (ustazah) di rumahnya. Selepas sebulan syeikhah tersebut datang melawat ke rumah. Dia mahu melihat keadaan keluarga macam mana. Bila datang dia meminta saya mengajar anak-anak. Dia suruh saya baca satu surah. Bila “check” ayah baca pun tak betul, dia pun minta anak muridnya yang lain tolong ajarkan anak-anak saya.

Tapi alhamdulillah berkat mengaji tiap-tiap pagi, kini saya sudah boleh menghafal satu, dua muka surat dengan senang. Ini memang saya pelik. Saya rasa ini memang kesan tinggal di bumi Syam (Syria), bumi para anbiya’.

Dahulu negara ini tertutup. Sebab ia mengikut pengaruh Rusia. Jadi negara lain menyisihkannya. Apabila Syria disisihkan, ia sebenarnya terselamat. Macam di Malaysia, apabila dibuat dasar terbuka, semua pengaruh dapat masuk, ia merosakkan kita. Budak-budak sekarang budaya sendiri pun tak kenal . Dan dia tak mahu ikut. Dia lebih seronok ikut budaya asing, budaya Barat. Budaya ini di Melayukan dengan bahasa. Tapi isinya tetap dari pengaruh yang menyimpang dari ajaran Islam.

Adakah kerana saudara bimbangkan keadaan begini sehingga sanggup membawa anak-anak jauh dari Malaysia? Azmil Mustafa Sebab benda inilah saya bawa anak-anak keluar. Bila saya bawa anak-anak keluar, ada kawan-kawan yang tegur saya ” Jadi anak kamu ini tidak ada SPM. Macam mana nak cari kerja?”

Saya jawab balik, “Rezeki itu kerana Allah bukan kerana SPM”. Orang ada SPM pun berlambak tak ada kerja. Ada ijazah UM pun tak ada kerja. Ada Master USM pun tak kerja. Kita kena ingat rezeki itu dari Allah.

Sekarang anak-anak saya sudah hafal Juzuk Amma. Saya percaya dalam tiga empat tahun lagi, Insya Allah satu Quran tu dpat habis dihafal. Itu lebih berharga. Kalau dia jadi arkitek atau jurutera tapi Quran pun tak tahu buat apa. Macam saya dulu jadi pengarah filem tapi Quran pun tak tahu, buat apa?

Memberi pendidikan Islam pada anak-anak sehingga sampai berhijrah ke Syria. Orang lain mungkin tak berpeluang berbuat demikian macam saudara.?

Saya rasa kalau kita ajar anak kita cara Islam tak ada kekurangannya bagi saya. Malahan Allah mungkin akan mecurahkan kemudahan kepadanya. Sekarang kita kongsi raya, kita kongsi hukum, kongsi taraf atau standard Islam dengan yang lain. Kita membandingkan ajaran Islam dengan yang Barat.

Kalau tak seperti Barat, kita anggap standard kurang. Kita campur aduk hukum Allah dengan hukum kafir. Inilah yang saya nampak masalah kita pada hari ini. Ini pun nak berlaku di Syria pada hari ini. Kalau di negara kita lama dah dijajah 500 tahun dahulu dan kita masih ‘terjajah’. Syria ini dia baru terbuka tak sampai 10 tahun. Jadi generasi dia sekarang dia baru rosak.

Kalau kita di Malaysia, kerosakan bermula sejak dari generasi bapa kita dahulu. Mareka agungkan England dan Amerika.

Tetapi bagi saya , kalau orang Syria nak ikut barat pun, agaknya kena juga dengan fizikal mereka itu. Tapi kita Melayu pun nak mata warna biru, rambut warna perang. Tak kenalah. Nampak janggal sangat kalau yang Melayu nak tiru.

Bagaimana kita hendak menghadapi perubahan budaya sebegitu ?
Di Syria, guru-guru yang pegangannya kuat masih bertahan. Kita di Malaysia, lebih banyak yang kebaratan daripada Islam. Kita di sini mereka yang nak kepada Islam sedikit, yang nak kepada barat banyak.

Dari sekolah itu yang diajar. Supaya kita bersedia dengan pengaruh dan sistem barat. Sekolah-sekolah kita, tamat persekolahan kita berpeluang belajar sampai ke universiti di Amerika, di England. Tetapi kalau kita keluar dari pondok atau sekolah agama, peluang sambung belajar itu tidak seberapa.

Apa yang kita lakukan adalah untuk menyesuaikan diri kepada budaya barat.
Dan ini kita tak sedar. Kita seolah-olah nak menyediakan diri masuk ke institusi dan sistem yang kerap kalinya meruntuhkan jati diri Islam..

Dan yang peliknya, orang tidak bimbang kalau yang keluar tingkatan enam sekolah biasa tak boleh baca Alif Ba Ta. Nak masuk sekolah tahfiz pun payah sebab tak kenal huruf walaupun tamat tingkatan enam. Benda ni dah berlaku sejak zaman dulu lagi dan kita tidak sedar.

Saya cakap kepada seorang sahabat di Syria kenapa kamu ghairah nak buka peluang kepada barat. Saya dah tengok keadaan di negara saya apa yang berlaku. Dia kata mereka pun nak moden. Moden apa? Moden nak tengok anak-anak terbuang di tong sampah. Moden nak tengok anak-anak mati sia-sia kerana terlibat denbgan lumba haram. Itu moden buat apa. Pembangunan sedemikian yang membangun hanya bangunan dan jalan raya. Akhlak runtuh.

Akhlak diruntuhkan kerana nak mencantikkan bangunan dan jalan. Sebab itu fikirlah, kerana tak ke mana kita dengan pembangunan sebegitu.

Kenapa remaja dan kita sendiri sebenarnya cenderung untuk meminati budaya hiburan?

Sebab memang sudah disediakan sejak daripada dulu. Pendidikan dan cara hidup disediakan untuk membolehkan anak-anak bersedia menerima sistem yang menyimpang dari bukan untuk menjadi hafiz atau ulama’. Penyediaan dilakukan untuk membawa masyarakat ke arah keseronokan.

Kalau kita tengok babak dalam filem Melayu, babak minum arak , berdansa, sejak dari zaman P Ramlee sudah ada.

Sejak sekolah lagi , anak-anak dibiasakan dengan budaya Barat. Ada sukan gimnastik sampai terkangkang anak-anak diajar guru; sukan renang, jadi separuh bogel. Kita disediakan untuk menerima budaya barat. Mana kita amalkan hukum syariah ? Itu masalah kita.

Pada pandangan saudara, masalah keruntuhan akhlak ini bagaimana nak diselesaikan?

Sekarang kita taat pada hukum yang tidak berpaksikan Islam. Undang-undang yang dimulakan oleh British dahulu. Cuba kita gunakan hukum syariah, saya percaya gejala sosial yang teruk dalam negara dapat dikurangkan sebab kita menyediakan masyarakat untuk ke akhirat. Sekarang kalau membabitkan hukum Allah, ia dikira hak persendirian. Anda hendak buat atau tidak, itu pilihan anda sendiri. Tapi mereka (kerajaan) tak galakkan pun. Itulah masalah sekarang.

Bagaimana kita nak menyedarkan masyarakat?

Islam ini mesti dijalankan bermasyarakat. Tapi tanggungjawab itu tetap pada diri sendiri. Kita sendiri mesti mulakan dahulu . Contohnya kita dilatih berpuasa sama ada di dalam atau dil luar rumah. Walau di mana pun kita tahu Allah melihat.

Sebab itu kita kena buat pilihan. Dua sahaja pilihan kita. Sama ada ikut jalan Allah atau ikut syaitan. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada kompromi. Setiap benda yang berlaku dalam masyarakat dunia hari ini kita kena buat pilihan antara yang benar dengan yang tidak. Gunakan akal.

Islam ini agama untuk yang tahu berfikir. Bukan taat buta tuli. Kalau kita gunakan akal fikiran baru kita sedar. Kita kena fikir tentang keesaan Allah. Ini yang kita kena ajar anak-anak. Sekarang apa yang diajar kena cari duit banyak-banyak. Bila ikut cara Islam barulah ada keberkatan.

Berbalik kepada dunia hiburan, adakah tidak ada ruang sebenarnya untuk ia menjadi lebih baik?

Boleh kalau industri kita industri yang beriman. Tapi industri kita meniru Bollywood, Hollywood, Hong Kong dan lain-lain. Kita menuju ke arah keruntuhan. Ini yang bahayanya.

Nasihat kepada rakan artis

Pendek sahaja ; Allah melihat apa yang kamu buat.

Wallahualam.....

Related Posts with Thumbnails