a

Thursday, 16 October 2014

ISU-ISU NAHU DAN SARAF

http://studentsrepo.um.edu.my/2698/4/CHAP2.pdf

Nahu dan Saraf bahasa Arab adalah dua aspek penting yang perlu diberi perhatian
oleh para pendakwah dan petugas hal ehwal agama Islam. Kepentingan memiliki
pengetahuan dan kemahiran dalam kedua-dua aspek tersebut akan menghasilkan
keberkesanan dalam usaha menyampaikan ajaran agama Islam yang murni.
Keindahan bahasa Arab dapat dinilai dari penyuaraan bahasa tersebut sehingga ke
aspek nahu dan saraf serta kepadanan sebutan dengan maknanya. Kegagalan
menyuarakan bunyi yang jelas, menampilkan nahu yang salah, membentuk kata
yang tidak menunjukkan kehendak makna yang sebenar akan mencacatkan
keindahan bahasa Arab. Lantaran itu, bahasa Arab akan didengari tanpa rasa
kagum dan dihormati. Keadaan ini akan meyumbang ke arah menggagalkan
usaha-usaha penyampaian ajaran Islam.

Aspek nahu dan saraf perlu diberi perhatian kerana ia akan menjadi panduan
kepada para petugas agama dalam menyampaikan ucapan yang melibatkan
penggunaan bahasa Arab. Biasanya para petugas agama akan memulakan ucapan,
ceramah atau berkhutbah dengan puji-pujian yang diungkapkan dalam bahasa
Arab. Pembukaan kata yang menarik dengan kaedah bahasa yang betul akan  48
menonjolkan kehebatan individu tersebut. Keadaan sebaliknya akan
memperlihatkan kegagalan individu tersebut menghayati kaedah bahasa Arab
dengan baik. Ucapan ﻠﹼﻪﻟ ﺪﻤﺍﹶﻟﹾﺤ boleh di tampilkan dalam bentuk ﺍﷲ ﺪﻤﺃﹶﺣَ atau ﺪﻤﺤﻧ
ﷲ sekiranya kaedah saraf dan nahu dipraktikkan mengikut panduan yang betul
dan ini akan memperlihatkan kepelbagaian pembuka kata yang menarik perhatian
para pendengar.more .............


http://studentsrepo.um.edu.my/2698/4/CHAP2.pdf

للغة العربية/LUGHAH/BAHASA


Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)
me learning from :

http://belajarbahasaarab.wordpress.com/tag/english/


 blog di http://www.arabmykrk.com?

http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/

http://belajarbahasaarab.wordpress.com/tag/%D8%B5%D8%B1%D9%81-saraf-sorf/page/3/
:

-------------------


٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris  yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:


المدرسة، فى المدرسة، فى البيت، البيت، الغرفة، الحمام، فى المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، فى المسجد

٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris  yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:


٣- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

١- الطالب فى الجامعة

٢- الرجال فى المسجد

٣- أين التاجر؟ هو فى الدكان

٤- القلم على المكتب

٥- أين زينب؟ هي فى الغرفة

٦- أين الورق؟ هو على المكتب

٧- أين المدرس؟ هو فى الفصل

٨- أين ياسر؟ هو فى المرحاض

٩- الشمس والقمر فى السماء

١٠- من فى الفصل؟

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI (Microsoft Excel)

Mari hafal nama-nama surah di dalam Al-Quran. (Erti Nama-Nama Surah Al Quran)

Mari hafal nama-nama surah di dalam Al-Quran.
1. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) 
2. Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)
3. Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran)
4. Surah An-Nisaa’ (Wanita)
5. Surah Al-Maa’idah (Hidangan)
6. Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan)
7. Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
8. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang)
9. Surah At-Taubah (Pengampunan)
10. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.)
11. Surah Hud (Nabi Hud a.s.)
12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
13. Surah Ar-Ra’d (Guruh)
14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
16. Surah An-Nahl (Lebah)
17. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
18. Surah Al-Kahfi (Gua)
19. Surah Maryam (Siti Maryam)
20. Surah Taahaa
21. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi)
22. Surah Al-Hajj (Haji)
23. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman)
24. Surah An-Nuur (Cahaya)
25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
26. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair)
27. Surah An-Naml (Semut)
28. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita)
29. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah)
30. Surah Ar-Rum (Bangsa Rom)
31. Surah Luqman (Luqman)
32. Surah As-Sajdah (Sujud)
33. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)
34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)
35. Surah Faatir (Pencipta)
36. Surah Yaasin
37. Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)
38. Surah Saad
39. Surah Az-Zumar (Rombongan)
40. Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman)
41. Surah Fussilat (Dijelaskan)
42. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan)
43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
44. Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap)
45. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)
46. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
48. Surah Al-Fath (Kemenangan)
49. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
50. Surah Qaaf
51. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)
52. Surah At-Tur (Bukit)
53
. Surah An-Najm (Bintang)
54. Surah Al-Qamar (Bulan)
55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
56. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
57. Surah Al-Hadid (Besi)
58. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu)
59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)
60. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
61. Surah As-Saf (Barisan)
62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat)
63. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
64. Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)
65. Surah At-Talaq (Cerai / Talak)
66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)
67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)
68. Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
69. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
70. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)
71. Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.)
72. Surah A-Jin (Jin)
73. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut)
74. Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung)
75. Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat)
76. Surah Al-Insaan (Manusia)
77. Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)
78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)
79. Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut)
80. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka)
81. Surah At-Takwiir (Menggulung)
82. Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah)
83. Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
84. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah)
85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)
86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam)
87. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi)
88. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
89. Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
90. Surah Al-Balad (Negeri)
91. Surah Asy-Syams (Matahari)
92. Surah Al-Lail (Malam)
93. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)
94. Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan)
95. Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara)
96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)
97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan)
98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
99. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan)
100. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat)
102. Surah At-Takathur (Bermegah-megah)
103. Surah Al-‘Asr (Masa)
104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)
105. Surah Al-Fiil (Gajah)
106. Surah Quraisy (Kaum Quraisy)
107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna)
108. Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)
109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir)
110. Surah An-Nasr (Pertolongan)
111. Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api)
112. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah)
113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)
114. Surah An-Naas (Manusia)


Erti Nama-Nama Surah Al Quran

Daftar surahBerikut ini merupakan daftar surah dalam Al-Qur'an berdasarkan Mushaf Al-Qur'an Utsmani. Jumlah surah ada 114 surah terbagi menjadi 2 tempat pewahyuan: Makkah dan Madinah dan ayat berjumlah 6236 ayat menurut riwayat Hafs.

No. Nama Surah - Bahasa Arab- Erti Nama Surah - Bilangan Ayat - Tempat Turun - Urutan Pewahyuan

1 Surah Al-Fatihah
الفاتحة Pembukaan 7 Mekkah 5

2 Surah Al-Baqarah
البقرة Sapi Betina 286 Madinah 87

3 Surah Ali 'Imran
آل عمران Keluarga 'Imran 200 Madinah 89

4 Surah An-Nisa'
النّساء Wanita 176 Madinah 92

5 Surah Al-Ma'idah
المآئدة Jamuan (hidangan makanan) 120 Madinah 112

6 Surah Al-An'am
الانعام Binatang Ternak 165 Mekkah 55

7 Surah Al-A
raf الأعراف Tempat yang tertinggi 206 Mekkah 39

8 Surah Al-Anfal
الأنفال Harta rampasan perang 75 Madinah 88

9 Surah At-Taubah
التوبة‎‎ Pengampunan 129 Madinah 113

10 Surah Yunus
يونس Nabi Yunus 109 Mekkah 51

11 Surah Hud
هود Nabi Hud 123 Mekkah 52

12 Surah Yusuf
يوسف Nabi Yusuf 111 Mekkah 53

13 Surah Ar-Ra
d الرّعد Guruh (petir) 43 Mekkah 96

14 Surah Ibrahim
إبراهيم Nabi Ibrahim 52 Mekkah 72

15 Surah Al-Hijr
الحجر Al Hijr (nama gunung) 99 Mekkah 54

16 Surah An-Nahl
النّحل Lebah 128 Mekkah 70

17 Surah Al-Isra'
بني إسرائيل Memperjalankan di waktu malam 111 Mekkah 50

18 Surah Al-Kahf
الكهف Penghuni-penghuni gua 110 Mekkah 69

19 Surah Maryam
مريم Maryam (Maria) 98 Mekkah 44

20 Surah Ta Ha
طه Ta Ha 135 Mekkah 45

21 Surah Al-Anbiya
الأنبياء Nabi-Nabi 112 Mekkah 73

22 Surah Al-Hajj
الحجّ Haji 78 Madinah & Makkah 103

23 Surah Al-Mu
minun المؤمنون Orang-orang mukmin 118 Mekkah 74

24 Surah An-Nur
النّور Cahaya 64 Madinah 102

25 Surah Al-Furqan
الفرقان Pembeda 77 Mekkah 42

26 Surah Asy-Syu'ara'
الشّعراء Penyair 227 Mekkah 47

27 Surah An-Naml
النّمل Semut 93 Mekkah 48

28 Surah Al-Qasas
القصص Cerita 88 Mekkah 49

29 Surah Al-'Ankabut
العنكبوت Laba-laba 69 Mekkah 85

30 Surah Ar-Rum
الرّوم Bangsa Romawi 60 Mekkah 84

31 Surah Luqman
لقمان Keluarga Luqman 34 Mekkah 57

32 Surah As-Sajdah
السّجدة Sajdah 30 Mekkah 75

33 Surah Al-Ahzab
الْأحزاب Golongan-Golongan yang bersekutu 73 Madinah 90

34 Surah Saba’
سبا Kaum Saba' 54 Mekkah 58

35 Surah Fatir
فاطر Pencipta 45 Mekkah 43

36 Surah Ya Sin
يس Yaasiin 83 Mekkah 41

37 Surah As-Saffat
الصّافات Barisan-barisan 182 Mekkah 56

38 Surah Sad
ص Shaad 88 Mekkah 38

39 Surah Az-Zumar
الزّمر Rombongan-rombongan 75 Mekkah 59

40 Surah Al-Mu
min المؤمن Orang yg Beriman 85 Mekkah 60

41 Surah Fussilat
فصّلت Yang dijelaskan 54 Mekkah 61

42 Surah Asy-Syura
الشّورى Musyawarah 53 Mekkah 62

43 Surah Az-Zukhruf
الزّخرف Perhiasan 89 Mekkah 63

44 Surah Ad-Dukhan
الدّخان Kabut 59 Mekkah 64

45 Surah Al-Jasiyah
الجاثية Yang bertekuk lutut 37 Mekkah 65

46 Surah Al-Ahqaf
الَأحقاف Bukit-bukit pasir 35 Mekkah 66

47 Surah Muhammad
محمّد Muhammad 38 Madinah 95

48 Surah Al-Fath
الفتح Kemenangan 29 Madinah 111

49 Surah Al-Hujurat
الحجرات Kamar-kamar 18 Madinah 106

50 Surah Qaf
ق Qaaf 45 Mekkah 34

51 Surah Az-Zariyat
الذّاريات Angin yang menerbangkan 60 Mekkah 67

52 Surah At-Tur
الطّور Bukit 49 Mekkah 76

53 Surah An-Najm
النّجْم Bintang 62 Mekkah 23

54 Surah Al-Qamar
القمر Bulan 55 Mekkah 37

55 Surah Ar-Rahman
الرّحْمن Yang Maha Pemurah 78 Madinah & Mekkah 97

56 Surah Al-Waqi
ah الواقعه Hari Kiamat 96 Mekkah 46

57 Surah Al-Hadid
الحديد Besi 29 Madinah 94

58 Surah Al-Mujadilah
المجادلة Wanita yang mengajukan gugatan 22 Madinah 105

59 Surah Al-Hasyr
الحشْر Pengusiran 24 Madinah 101

60 Surah Al-Mumtahanah
الممتحنة Wanita yang diuji 13 Madinah 91

61 Surah As-Saff
الصّفّ Satu barisan 14 Madinah 109

62 Surah Al-Jumu’ah
الجمعة Hari Jumat 11 Madinah 110

63 Surah Al-Munafiqun
المنافقون Orang-orang yang munafik 11 Madinah 104

64 Surah At-Tagabun
التّغابن Hari dinampakkan kesalahan-kesalahan 18 Madinah 108

65 Surah At-Talaq
الطّلاق Talak 12 Madinah 99

66 Surah At-Tahrim
التّحريم Mengharamkan 12 Madinah 107

67 Surah Al-Mulk
الملك Kerajaan 30 Mekkah 77

68 Surah Al-Qalam
القلم Pena 52 Mekkah 2

69 Surah Al-Haqqah
الحآقّة Hari kiamat 52 Mekkah 78

70 Surah Al-Ma
arij المعارج Tempat naik 44 Mekkah 79

71 Surah Nuh
نوح Nuh 28 Mekkah 71

72 Surah Al-Jinn
الجنّ Jin 28 Mekkah 40

73 Surah Al-Muzzammil
المزمّل Orang yang berselimut 20 Mekkah 3

74 Surah Al-Muddassir
المدشّر Orang yang berkemul 56 Mekkah 4

75 Surah Al-Qiyamah
القيمة Hari Kiamat 40 Mekkah 31

76 Surah Al-Insan
الْاٍنسان Manusia 31 Madinah 98

77 Surah Al-Mursalat
المرسلات Malaikat-Malaikat Yang Diutus 50 Mekkah 33

78 Surah An-Naba
النّبا Berita besar 40 Mekkah 80

79 Surah An-Nazi
at النّازعات Malaikat-Malaikat Yang Mencabut 46 Mekkah 81

80 Surah 'Abasa
عبس Ia Bermuka masam 42 Mekkah 24

81 Surah At-Takwir
التّكوير Menggulung 29 Mekkah 7

82 Surah Al-Infitar
الانفطار Terbelah 19 Mekkah 82

83 Surah Al-Tatfif
المطفّفين Orang-orang yang curang 36 Mekkah 86

84 Surah Al-Insyiqaq
الانشقاق Terbelah 25 Mekkah 83

85 Surah Al-Buruj
البروج Gugusan bintang 22 Mekkah 27

86 Surah At-Tariq
الطّارق Yang datang di malam hari 17 Mekkah 36

87 Surah Al-A
la الْأعلى Yang paling tinggi 19 Mekkah 8

88 Surah Al-Gasyiyah
الغاشية Hari Pembalasan 26 Mekkah 68

89 Surah Al-Fajr
الفجر Fajar 30 Mekkah 10

90 Surah Al-Balad
البلد Negeri 20 Mekkah 35

91 Surah Asy-Syams
الشّمس Matahari 15 Mekkah 26

92 Surah Al-Lail
الّيل Malam 21 Mekkah 9

93 Surah Ad-Duha
الضحى‎‎ Waktu matahari sepenggalahan naik (Dhuha) 11 Mekkah 11

94 Surah Al-Insyirah
الانشراح‎‎ Melapangkan 8 Mekkah 12

95 Surah At-Tin
التِّينِ Buah Tin 8 Mekkah 28

96 Surah Al-'Alaq
العَلَق Segumpal Darah 19 Mekkah 1

97 Surah Al-Qadr
الْقَدْرِ Kemuliaan 5 Mekkah 25

98 Surah Al-Bayyinah
الْبَيِّنَةُ Pembuktian 8 Madinah 100

99 Surah Az-Zalzalah
الزلزلة‎‎ Kegoncangan 8 Mekkah 93

100 Surah Al-'Adiyat
العاديات‎‎ Berlari kencang 11 Mekkah 14

101 Surah Al-Qari'ah
القارعة‎‎ Hari Kiamat 11 Mekkah 30

102 Surah At-Takasur
التكاثر‎‎ Bermegah-megahan 8 Mekkah 16

103 Surah Al-'Asr
العصر Masa/Waktu 3 Mekkah 13

104 Surah Al-Humazah
الهُمَزة‎‎ Pengumpat 9 Mekkah 32

105 Surah Al-Fil
الْفِيلِ Gajah 5 Mekkah 19

106 Surah Quraisy
قُرَيْشٍ Suku Quraisy 4 Mekkah 29

107 Surah Al-Ma
un الْمَاعُونَ Barang-barang yang berguna 7 Mekkah 17

108 Surah Al-Kausar
الكوثر Nikmat yang berlimpah 3 Mekkah 15

109 Surah Al-Kafirun
الْكَافِرُونَ Orang-orang kafir 6 Mekkah 18

110 Surah An-Nasr
النصر‎‎ Pertolongan 3 Madinah 114

111 Surah Al-Lahab
المسد‎‎ Gejolak Api/ Sabut 5 Mekkah 6

112 Surah Al-Ikhlas
الإخلاص‎‎ Ikhlas 4 Mekkah 22

113 Surah Al-Falaq
الْفَلَقِ Waktu Subuh 5 Mekkah 20

114 Surah An-Nas
النَّاسِ Manusia 6 Mekkah 21

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Surah

Wednesday, 15 October 2014

Related Posts with Thumbnails