a

Tuesday, 14 December 2010

hadith 40 imam Nawawi

Untuk renungan bersama.....

Hadis empat puluh adalah koleksi hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab karangannya yang bernama Matan Arba'in. Terdapat sebanyak empat puluh dua buah hadis sabda junjungan Nabi Muhammad SAW yang membicarakan mengenai akidah dan tauhid di dalam Islam. Pentingnya karya Imam Nawawi ini sehingga Ibnu Hajar mengarang sebuah kitab bernama Fathul Mubin Li-Syarhil Arba'in yang mengupas dan mebincangkan hadis-hadis himpunan Imam Nawawi.

Hadis Pertama

" Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Hanyasanya amalan-amalan itu adalah ( bergantung ) kepada niat, dan hanyasanya bagi setiap manusia itu apa ( balasan ) yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin ia menikahinya, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang ia berhijrah kerananya.'


Hadis Kedua

Dari Umar Ibnul-Khattab r.a, katanya : Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba mucul di dalam majlis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, berrambut terlalu hitam, tiada kesan bahawa ia seorang musafir, dan tiada antara kami yang mengenalinya, lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW, dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu berkata :
Sipemuda : Khabarkan aku tentang Islam ?
Rasulullah : Islam, iaitu hendaklah mengucap syahadat - bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan hendaklah bersembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila berdaya ke sana.
Sipemuda : Benar katamu.
( Berkata Umar r.a : Kami merasa hairan kepada tingkah laku sipemuda itu, dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya )
Sipemuda : Khabarkanlah kepada ku tentang Iman ?
Rasulullah : Hendaklah engkau beriman kepada Allah, Malaikat-MalaikatNya, Kitab-KitabNya, Rasul-RasulNya, Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baikNya atau yang burukNya.
Sipemuda : Benar katamu ! Khabarkanlah kepadaku tentang Ihsan ?
Rasulullah : Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatNya sesungguhnya Allah sentiasa dapat melihat engkau.
Sipemuda : Khabarkan padaku tentang hari kiamat ?.
Rasulullah : Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya.
Sipemuda : Khabarkan padaku tentang tanda-tandanya ?
Rasulullah : Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri ; Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing ( berbangga ) membina bangunan yang tinggi-tinggi.
( Kemudian beredar keluar sipemuda itu dari majlis tersebut ) :
Rasulullah : Tahukan anda wahai Umar siapakah pemuda yang menyoal kau tadi ?
Umar Al-Khattab : Allah dan RasulNya jua yang mengetahui.
Rasulullah : Itulah Jibril a.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu.


Hadis Ketiga

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar r.a, berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Islam itu didirikan atas lima ( pekara ) - Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah dan puasa sebulan Ramadhan. "


Hadis Keempat

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Mas'ud r.a, katanya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sedangkan baginda seorang yang benar dan dibenarkan kata-katanya, sabdanya : ' Sesungguhnya sesaorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setitik air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian seketul daging seperti yand demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis empat pekara : rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadaNya, sesungguhnya sesaorang kamu itu tetap akan beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya cuma sehasta sahaja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya ( suratan takdir ) sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya sesaorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka sehinggalah di antara dirinya dengan neraka cuma sehasta saja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya sehingga dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka akhirnya masuklah dia ke dalam syurga itu. "


Hadis Kelima

" Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah r.a. katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bukan darinya adalah tertolak ', ~ diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat yang lain oleh Imam Muslim : " Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak dari perintah kami, maka ia adalah tertolak. "


Hadis Keenam

"Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat ( tidak terang halal atau haramnya ) yang tiada diketahui oleh orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam pekara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam pekara haram. Laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya. dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. '


Hadis Ketujuh

Dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus Ad-Dhari r.a, bahawasanya Nabi SAW bersabda : ' Agama itu adalah nasihat. ' Kami sekelian bertanya : ' Untuk siapa ? ' Maka jawab Rasulullah SAW : ' Bagi Allah, kitabNya, RasulNya dan bagi penganjur-penganjur kaum Muslimin dan orang awamnya. '


Hadis Kelapan

Dari Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : ' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, memberi zakat, maka jika mereka melakukan semua itu akan terselamatlah darah dan harata benda mereka dariku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. '


Hadis Kesembilan

Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar r.a : " Bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Apa yang aku larang kamu lakukan maka hendaklah kamu tinggalkannya, dan apa yang aku perintahkan kamu lakukan hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak bertanya serta pertelingkahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka.


Hadis Kesepuluh

Dari Abu Hurairah r.a : Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah berfirman : ' Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. ' Dan Allah berfirman lagi : ' Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ' Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari sumber yang haram. Alangkah jauhnya dia ( doanya ) untuk dikabulkan. '


Hadis Kesebelas

Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya r.a yang berkata : " Aku menghafal dari Rasulullah SAW : ' Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tiada meragukanmu. "


Hadis Keduabelas

Dari Abu Hurairah r.a katanya: " Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sebaik-baik Islam sesaorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena mengena dengannya. "


Hadis Ketigabelas

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, khadam kepada Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW : Tiada beriman sesaorang kamu, sehinggalah ia mencintai saudaranya sama seperti ia menyintai dirinya sendiri.


Hadis Keempatbelas

Dari Ibnu Mas'ud r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada dihalalkan darah seorang Muslim, kecuali atas satu dari tiga sebab ; janda yang berzina, jiwa dengan jiwa ( membunuh tanpa hak ) dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jemaah.'


Hadis Kelimabelas

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berkata yang baik atau berdiam diri. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. "


Hadis Keenambelas

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya ada seorang telah berkata kepada Nabi SAW : " Nasihatilah kepadaku ! " Dijawab oleh Nabi SAW : " Jangan marah! " Orang itu berulangkali meminta supaya dirinya dinasihati, maka tetap Rasulullah SAW mengatakan : " Jangan marah ! "


Hadis Ketujuhbelas

Dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berihsan ( menyempurnakan sesuatu dengan baik ) terhadap semua pekara. Seandainya kamu membunuh, maka bunuhlah secara sempurna, dan apabila menyembelih maka elukkanlah penyembelihan. Hendaklah sesaorang kamu menajamkan mata pisaunya dan merehatkan penyembelihannya. "


Hadis Kelapanbelas

Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdul Rahman, Muaz bin Jabal r.a, dari Rasulullah SAW, sabdanya : " Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan yang baik itu akan memadam yang jahat. Dan berperangai kepada manusia dengan dengan perangai yang bagus. "


Hadis Kesembilanbelas

Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas r.a : " Bahawa pada suatu hari saya sedang berada di belakang Rasulullah SAW ( di atas binatang tunggangannya ), lalu sabda baginda : ' Wahai anak kecil, sesungguhnya aku telah mengajar kamu beberapa perkataan. Peliharalah ( perintah ) Allah, nescaya Dia akan memelihara kamu, peliharalah ( kehormatan ) Allah, nescaya engkau akan merasakan Dia berada bersama-samamu. Jika engkau memohon, pohonlah kepada Allah semata-mata. Jika engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah semata-mata. Ketahuilah bahawa jika semua umat manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu menafaat, nescaya mereka tidak akan mampu memberi menafaat itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah. Begitu juga sekiranya mereka berkumpul untuk menentukan suatu mudharat untuk kamu, nescaya mereka tidak akan mampu menentukannya, melainkan dengan suatu yang telah ditentukan Allah ke atas kamu. Telah diangkat kalam ( tulisan ) dan telah kering ( tinta ) buku catitan. '


Hadis Keduapuluh

Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amru Al-Anshari Al-Badri r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Di antara sabda para Nabi yang terdahulu yang masih dipakai untuk orang ramai ( sehingga kini ) ialah : Jika engkau tiada malu, buatlah sesuka hati kamu. '


Hadis Keduapuluh Satu

Dari Abu Amru dan dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah r.a, katanya : " Saya pernah bertanya Rasulullah SAW : Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran mengenai Islam, yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang selain daripada engkau. Sabda Rasulullah SAW : ' Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah.' "


Hadis Keduapuluh Dua

Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Anshari r.a, bahawasanya telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW : " Apa pendapatmu jika saya menunaikan semua sembahyang fardhu, dan aku berpuasa sebulan Ramadhan, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan suatu atas demikian itu, adakah aku masuk syurga? Jawab Rasulullah SAW : Ya. "


Hadis Keduapuluh Tiga

Dari Abu Malik Al-Hariths bin Ashim Al-Ashya'ri r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Suci itu sebahagian daripada iman, dan Alhamdullilah memenuhi timbangan, dan Subhanallah Wal-Hamdullilah pula akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu bukti, dan sabar itu sinaran dan Al-Quran itu dalil bagimu atau atasmu. Setiap manusia berusaha, ada yang menjual dirinya, ada yang memeliharanya dan ada yang membinasakannya. '


Hadis Keduapuluh Empat

Dari Abu Dzar Al-Ghafiri r.a, dari Nabi SAW yang meriwayatkan dari Tuhannya Allah Azzawajalla, bahawasanya Tuhannya telah berkata : " Wahai hamba-hambaKu ! Sesungguhnya aku telah mengharamkan penganiayaan atas diriKu, dan Aku jadikan haram di antara sesama kamu, maka janganlah kamu aniaya-menganiayai.
Wahai hamba-hambaKu ! Kamu sekelian sesat, kecuali siapa yang telah Aku berikan hidayat kepadanya. Maka hendaklah kamu minta hidayat daripadaKu, nescaya Aku akan memberi hidayat itu kepadamu.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu lapar kecuali siapa yang telah Aku berikan makanan kepadanya, maka hendaklah kamu sekelain meminta makan daripadaKu, nescaya Aku akan beri kamu makan.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu bertelanjangan, kecuali sesiapa yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian daripadaKu.
Wahai hamba-hambaku ! Sekelian kamu membuat kesalahan pada waktu malam dan siang dan Akulah yang sahaja yang mengampunkan segala dosa. Maka mintalah keampunan daripadaKu, nescaya Aku akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu.
Wahai hamba-hambaku ! Kamu sekelian tidak mampu merancang sesuatu mudharat untuk memudharatkan Aku, dan kamu tidak mampu merancang sesuatu menafaat untuk memenafaatkan Aku.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya bertaqwa seperti taqwanya hati seorang manusia di antara kamu, nescaya yang demikian itu tidak akan menambahkan barang sedikit pun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya berhati jahat seperti jahatnya hati seorang manusia di antara kamu, nescaya yang demikian itu tidak akan mengurangkan barang yang sedikit pun pada kerajaanKu.
Wahai hamba-hambaku ! Jika sekiranya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di antara kamu bersatu, samada dari jenis manusia atau jin, semuanya berkumpul pada sebuah tanah lapang lalu masing-masing meminta padaKu, nescaya Aku akan memperkenankan kepada tiap-tiap seorang itu akan permintaannya, nescaya yang demikian tidak akan mengurangkan sedikit pun dari apa yang Aku miliki, melainkan seperti terkurangnya sebatang jarum yang jatuh ke dalam laut.
Wahai hamba-hambaku ! Sebenarnya semua itu adalah amalan-amalan kamu yang Aku catitkan bagi kamu sekelian, kelak di kemudian hari akan Aku balas atas tiap-tiap satu daripadanya. Oleh itu, barangsiapa menerima kebaikan hendaklah ia memuji Allah dan barangsiapa yang menerima sebaliknya janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. "


Hadis Keduapuluh Lima

Dari Abu Dzar Al-Ghafiri r.a jua, bahawasanya segolongan manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi SAW : " Wahai Rasulullah ! Orang-orang kaya telah lebih banyak mendapat pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah pula dengan harta kekayaan mereka yang lebih itu."
Bersabda Nabi SAW : " Bukankah Tuhan telah menunjukkan kamu cara-cara bagaimana kamu boleh bersedekah ? Sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah, dan tiap-tiap tahlil itu sedekah, dan pada tiap-tiap tahmid itu sedekah dan pada tiap-tiap tahli itu sedekah, dan menyuruh berbuat kebaikan itu sedekah dan melarang membuat kejahatan itu sedekah, dan persetubuhan sesaorang dengan isteri juga sedekah. "
Bertanya para sahabat : " Ya Rasulullah ! Adakah sesaorang kami yang memuaskan syahwat dengan isterinya mendapat pahala juga ? "
Bersabda Rasulullah SAW : " Apakah pendapat kamu sekiranya sesaorang itu melepaskan syahwatnya pada yang haram, adakah dosa atasnya ? Demikianlah pula, jika ia melepaskan syahwatnya pada yang halal, adalah baginya pahala. "


Hadis Keduapuluh Enam

Daripada Abu Hurairah r.a : Bahawa Nabi SAW telah bersabda : " Setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila matahari terbit. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Dan engkau menolong sesaorang menaiki tunggangannya atau pun engkau menolong mengangkat baginya barang-barang ke atas tunggangnya adalah sedekah, dan perkataan yang baik itu sedekah. Dan pada tiap-tiap langkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari jalan laluan juga menjadi sedekah. "


Hadis Keduapuluh Tujuh

Dari An-Nawwas bin Sim'an r.a, dari Nabi SAW yang bersabda : " Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dan dosa pula adalah apa yang tersimpul di dalam diri engkau dan engkau benci bahawa ia diketahui manusia mengenainya.
~ Riwayat Muslim
Dari Abi Wabishah bin Ma'bad r.a : " Bahawa aku datang kepada Rasulullah SAW lalu banginda bertanya : ' Engkau datang bertanyakan erti kebajikan ? ' Aku menjawab : ' Ya '. Sabda Rasulullah SAW lagi : ' Tanyalah hati engkau. ' Kebajikan itu ialah apa yang mententeramkan diri engkau kepadanya serta mententeramkan hati. Manakala dosa pula ialah apa yang mengganggu jiwa dan meragui dalam dada, walaupun orang ramai telah memberikan engkau fatwa dan terus menfatwakan sesuatu.' "


Hadis Keduapuluh Lapan

Dari Abi Najih bin Al-Irbadh bin Sariyah, katanya : " Rasulullah SAW telah memberikan suatu nasihat kepada kami yang mengeletarkan hati dan menitiskan air mata. Maka kami berkata kepadanya : ' Wahai Rasulullah, seolah-olah ini suatu nasihat yang terakhir, maka berikanlah kepada kami suatu pesanan. ' Sabda Rasulullah SAW : ' Saya berpesan kepada kamu supaya sentiasa bertaqwa kepada Allah Azza wajalla serta mendengar dan taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerinta kamu. Sesungguhnya orang-orang yang masih hidup di antara kamu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan dan sunnah Khalifah Ar-Rasyiddin Al-Mahdiyyin yang beroleh petunjuk ( daripada Allah ) dan gigitlah ia dengan gigi geraham kamu ( berpegang teguh dengannya dan jangan dilepaskan sunnah-sunnah itu ).
Dan jauhilah kamu dari pekara-pekara yang diadakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bida'ah itu menyesatkan. '


Hadis Ketigapuluh Dua

Dari Abi Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : " Tiada mudharat dan tiada memudharatkan. "


Hadis Ketigapuluh Tiga

Dari Ibn Abbas r.a bahawa Nabi SAW pernah bersabda : " Jika dilayankan setiap orang dengan tuntutannya, nescaya ada orang yang menuntut harta benda orang lain dan ada pula yang menuntut darahnya. Akan tetapi yang menuntut itu harus menbawa saksi, manakala yang memungkiri harus bersumpah. "


Hadis Ketigapuluh Empat

Dari Abi Said Al-Khudri r.a, katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya ( kuasanya ). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya ( nasihatnya ). Sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahkannya dengan hatinya ( tidak meredhai perbuatan tersebut ). Dan yang demikian adalah selemah-lemah iman.


Hadis Ketigapuluh Lima

Dari Abu Hurairah r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Janganlah kamu berdengki-dengkian, dan jangan kamu tipu-menipu, dan jangan benci-membenci, dan jangan musuh memusuhi, dan jangan kamu berjual beli atas jual beli setengah yang lain, dan jadilah kamu sekelian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Seorang Muslim adalah bersaudara sesama Muslim, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh membiarkannya tertindas, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinainya.
Taqwa itu berpunca dari sini - sambil Nabi SAW menunjukkan ke dadanya tiga kali. Sudah memadailah kejahatan seorang itu jika ia menghina saudaranya yang Islam. Seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain diharamkan darahnya, harta bendanya dan kehormatannya. ' "


Hadis Ketigapuluh Enam

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, yang bersabda : " Barangsiapa yang melapangkan seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskan dirinya dari suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.
Dan barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang yang susah, nescaya Allah akan meringankan penderitaan dirinya di dunia dan di akhirat.
Barangsiapa yang menutup keaipan seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaipannya di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya, selagi hambaNya berusaha menolong saudaranya.
Barangsiapa yangmenuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan baginya ke syurga. Dan tidak berhimpun suatu kelompok manusia dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Kitabullah dan mempelajarainya antara sesama mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka ketenteraman, diliputi oleh rahmat., di kelilingi oleh para Malaikat dan disebut Allah kepada sesiapa yang di sisiNya. Sesiapa yang dilengahkan oleh amalannya maka tidak akan dipercepatkan oleh keturunannya. "


Hadis Ketigapuluh Tujuh

Dari Ibn Abbas r.a dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini daripada Tuhannya Tabaraka Wa Ta'ala, katanya : " Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang baik dan yang jahat, dan telah menerangkan keduanya itu. Maka barangsiapa yang bercita kepada kebaikan, kemudian ia tidak mengerjakannya - Allah akan mencatit disisinya satu hasanah yang sempurna. Dan jika ia melaksanakan, nescaya Allah akan mencatitkan di sisiNya sepuluh hasanah hingga tujuh ratus kali lipat ganda dan hingga sampai beberapa kali ganda banyaknya. Dan jika ia bercita-cita mengerjakan sesuatu kejahatan kemudian tidak dilakukannya, Allah akan mencatitkan di sisiNya satu hasanah yang sempurna. Jika ia meneruskan cita-citanya yang jahat itu dan melakukannya, Allah akan mencatitkan baginya satu kejahatan sahaja.
~ Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya.


Hadis Ketigapuluh Lapan

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman : Barangsiapa yang memusuhi waliKu ( orang yang setia padaku ), maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tiada seorang hambaku yang bertaqarrub ( beramal ) kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Ku cintai hanya dari ia menunaikan semua yang ku fardhukan ke atas dirinya. Dan hendaklah hambaKu sentiasa bertaqarrub dirinya kepadaKu dengan nawafil ( ibadat sunat ) sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, nescaya adalah Aku sebagai pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan sebagai penghilantannya yang ia melihat dengannya, dan sebagai tangannya yang ia bertindak dengannya, dan sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan sekiranya ia meminta kepadaKu nescaya Aku berikan kepadanya, dan sekiranya ia memohon perlindungan kepadaKu nescaya Aku lindungi ia


Hadis Ketigapuluh Sembilan

Dari Ibn Abbas r.a, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya Allah memaafkan bagiku daripada umatku segala perbuatan dari kesilapan dan kelupaan dan segala yang dipaksa ke atas diri mereka


Hadis Keempatpuluh

Dari Ibn Umar r.a., katanya : " Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : ' Anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. ' Maka Ibn Umar berkata : "Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. "


Hadis Keempatpuluh Satu

Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-Ash r.a katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada beriman sesaorang dari kamu sehingga hawa nafsunya patuh kepada apa yang aku sampaikan. ' "


Hadis Keempatpuluh Dua

Dari Anas r.a, katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Telah berfirman Allah Ta'ala :
Wahai anak Adam ! Setiap kali engkau berdoa berharap kepadaKu, Aku akan tetap mengampunimu atas segala dosa yang engkau lakukan, dan Aku tiada peduli.
Wahai anak Adam ! Andaikata dosa-dosa kamu setinggi langi kemudian kamu memohon keampunanKu, nescaya Aku akan mengampunimu.
Wahai anak Adam ! Andaikata engkau datang padaku dengan dosamu sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemuiKu, pada hal tiada engkau menyekutui akan Aku dengan sesuatu pun, nescaya Aku akan datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi pula.

dorhomepage.htmldorhomepage.html

Nawawi Hadith No.20 - The Concept of Al-Haya - Modesty

Nawawi Hadith No.20 - The Concept of Al-Haya - Modesty

http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/19/wSWI5PGteLM


===

http://www.tubeislam.com/video/2348/Nawawi-Hadith-No20--The-Concept-of-Al-Haya--Modestyhttp://www.tubeislam.com/related/abca69fa097b85867d9a

Nawawi Hadith No.19 - Allahs Protection

Nawawi Hadith No.19 - Allahs Protection
http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/18/5kvdGysvquA


http://www.tubeislam.com/video/1833/Nawawi-Hadith-No19--Allahs-Protection


http://www.tubeislam.com/related/abca69fa097b85867d9a

Nawawi Hadith No.18 - The Concept of Taqwa

Nawawi Hadith No.18 - The Concept of Taqwa

http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/17/pdv2TpnDDXE

===

http://www.tubeislam.com/video/1832/Nawawi-Hadith-No18--The-Concept-of-Taqwa


http://www.tubeislam.com/related/abca69fa097b85867d9a

Nawawi Hadith No.17 - The Concept of Ihsan

Nawawi Hadith No.17 - The Concept of Ihsan

http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/16/ljRdZK0ytSI====


http://www.tubeislam.com/video/1831/Nawawi-Hadith-No17--The-Concept-of-Ihsan

http://www.tubeislam.com/related/abca69fa097b85867d9a

Nawawi Hadith No.16 - Restraining Oneself from Anger

Nawawi Hadith No.16 - Restraining Oneself from Angerhttp://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/15/4kapcNB8X3w
http://www.tubeislam.com/video/1830/Nawawi-Hadith-No16--Restraining-Oneself-from-Anger

Nawawi Hadith No.15 - Good Manners

Nawawi Hadith No.15 - Good Mannershttp://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/14/Ot0fn1-aHIwhttp://www.tubeislam.com/video/1828/Nawawi-Hadith-No15--Good-Manners

Nawawi Hadith No.14 - The Value of Human Life

Nawawi Hadith No.14 - The Value of Human Life

http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/8/lWCVtI6FuZM==


http://www.tubeislam.com/video/2350/Nawawi-Hadith-No14--The-Value-of-Human-Life

Nawawi Hadith No.13 - The Obligation of Loving All Muslims

Nawawi Hadith No.13 - The Obligation of Loving All Muslims


http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/10/RX5o1W-bYio
==


http://www.tubeislam.com/video/1827/Nawawi-Hadith-No13--The-Obligation-of-Loving-All-Muslims

Nawawi Hadith No.12 - Being Concerned with Beneficial Matters

==
Nawawi Hadith No.12 - Being Concerned with Beneficial Matters

http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/11/-4zhNOz6rP0


===http://www.tubeislam.com/video/1826/Nawawi-Hadith-No12--Being-Concerned-with-Beneficial-Matter

Nawawi Hadith No.11 - Avoiding Doubtful Acts

Nawawi Hadith No.11 - Avoiding Doubtful Acts
http://www.youtube.com/profile?user=fesabilillah#p/c/E493358A1D38DF99/12/lJ0U4nuN-Nk

http://www.tubeislam.com/video/1824/Nawawi-Hadith-No11--Avoiding-Doubtful-Acts

Monday, 13 December 2010

Nawawi Hadith No.10 - Being Pure - At-Tayyib

Nawawi Hadith No.10 - Being Pure - At-TayyibHADITH #10: BEING PURE
40 Hadith Nawawiإِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبُّ؛ يَارَبُّ؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِيَ بِالْحَرَامِ؛ فَأَنّى يُسْتَجَابُ لَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌAbu Hurairah, radiyallahu 'anhu, reported that the Messenger of Allah, sallallahu ‘alayhi wasallam, said:

“Verily Allah the Exalted is pure. He does not accept but that which is pure. Allah commands the believers with what He commanded the Messengers. Allah the Almighty has said: "O you Messengers! Eat of the good things and act righteously" [23:51-53]. And Allah the Almighty also said: "O you who believe! Eat of the good things that We have provided you with" [2:167-172].
Then he (the Prophet) mentioned (the case of) the man who, having journeyed far, is disheveled and dusty and who stretches out his hands to the sky (saying): "O Lord! O Lord!" (while) his food was unlawful, his drink was unlawful, his clothing was unlawful, and he is nourished with unlawful things, so how can he be answered?”

[Muslim]

Nawawi Hadith No.9 - How Are Obligations to be Fulfilled

Nawawi Hadith No.9 - How Are Obligations to be Fulfilled


HADITH #9: HOW ARE OBLIGATIONS TO BE FULFILLED?
40 Hadith Nawawiمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌAbu Hurairah 'Abd al-Rahman bin Sakhr, radiyallahu 'anhu, reported: I heard the Messenger of Allah, sallallahu ‘alayhi wasallam, say:

“Avoid that which I forbid you to do and do that which I command you to do to the best of your capacity. Verily the people before you were destroyed only because of their excessive questioning and their disagreement with their Prophets.”

[Al-Bukhari & Muslim]

Nawawi Hadith No.8 - Striving For Allah

Nawawi Hadith No.8 - Striving For Allah
HADITH #8: THE CONCEPT OF JIHAD
40 Hadith Nawawi
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌAbdullah bin Omar narrated that the messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"I have been ordered to fight against people until they testify that there is no god but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah and until they perform the prayers and pay the zakat, and if they do so they will have gained protection from me for their lives and property, unless [they do acts that are punishable] in accordance with Islam, and their reckoning will be with Allah the Almighty."

[Al-Bukhari and Muslim]


.

Nawawi Hadith No.7 - Nasiha - Advice

#


Nawawi Hadith No.7 - Nasiha - Advice


HADITH #7: NASIHAH (SINCERITY)
40 Hadith Nawawiالدِّينُ النَّصِيْحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌOn the authority of Tamim Al-Dari that the Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"Religion is nasihah." We said: "To whom?" The Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, said: "To Allah and His Book, and His messenger, and to the leaders of the Muslims and their common folk."

[Muslim]...

Nawawi Hadith No.6 - Purification of the heart

Nawawi Hadith No.6 - Purification of the heartHADITH #6: PURIFICATION OF THE HEART
40 Hadith Nawawi


إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَام، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌOn the authority of Abu 'Abdullah al-Nu'man bin Bashir, radiyallahu 'anhu, who said: I heard the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, say:

"Truly, what is lawful is evident, and what is unlawful is evident, and in between the two are matters which are doubtful which many people do not know. He who guards against doubtful things keeps his religion and honour blameless, and he who indulges in doubtful things indulges in fact in unlawful things, just as a shepherd who pastures his flock round a preserve will soon pasture them in it. Beware, every king has a preserve, and the things Allah has declared unlawful are His preserves. Beware, in the body there is a flesh; if it is sound, the whole body is sound, and if it is corrupt, the whole body is corrupt, and behold, it is the heart."

[Al-Bukhari & Muslim]

Nawawi Hadith No.5 - Ibadah and Bid'ah - Innovation

Nawawi Hadith No.5 - Ibadah and Bid'ah - Innovation


HADITH #5: IBADAH (WORSHIP) AND BID`AH (INNOVATION)
40 Hadith Nawawi


مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَهُوَ رَدٌّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌIt is narrated on the authority of the Mother of the Believers, Umm 'Abdullah 'Aishah, radiyallahu 'anha, that the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"Whosoever introduces into this affair of ours (i.e. into Islam) something that does not belong to it, it is to be rejected."
[Al-Bukhari]


"Whosoever works a work which has for it no command of ours is to be rejected."
[Muslim]

Nawawi hadith No.4 - Creation of human being - Al-Qadar

Nawawi hadith No.4 - Creation of human being - Al-Qadar
HADITH #4: CREATION OF THE HUMAN BEING; AL-QADAR
40 Hadith Nawawi
إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْسَعِيْدٌ. فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ غَيْرَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌAbu 'Abd al-Rahman 'Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu 'anhu, reported: The Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, the most truthful, the most trusted, told us:

"Verily the creation of any one of you takes place when he is assembled in his mother's womb; for forty days he is as a drop of fluid, then it becomes a clot for a similar period. Thereafter, it is a lump looking like it has been chewed for a similar period. Then an angel is sent to him, who breathes the ruh (spirit) into him. This Angel is commanded to write Four decrees: that he writes down his provision (rizq), his life span, his deeds, and whether he will be among the wretched or the blessed.

I swear by Allah - there is no God but He - one of you may perform the deeds of the people of Paradise till there is naught but an arm's length between him and it, when that which has been written will outstrip him so that he performs the deeds of the people of the Hell Fire; one of you may perform the deeds of the people of the Hell Fire, till there is naught but an arm's length between him and it, when that which has been written will overtake him so that he performs the deeds of the people of Paradise and enters therein."

[Al-Bukhari & Muslim]

Nawawi Hadith No.3 - The five pillars of Islam

Nawawi Hadith No.3 - The five pillars of IslamHADITH #3: THE FIVE PILLARS OF ISLAM
40 Hadith Nawawi


==بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌOn the authority of Abu 'Abd al-Rahman 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab, radiyallahu 'anhuma, who said: I heard the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, say:

"Islam has been built upon five things - on testifying that there is no god save Allah, and that Muhammad is His Messenger; on performing salah; on giving the zakah; on Hajj to the House; and on fasting during Ramadhan."

[Al-Bukhari & Muslim]audio


source

Nawawi Hadith No.2 - Islam Iman Ihsan Qadar {HADITH JIBREEL}

Nawawi Hadith No.2 - Islam Iman Ihsan QadarHADITH #2: ISLAM, IMAN, IHSAN, QADAR {HADITH JIBREEL}
40 Hadith Nawawi

===
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ص ذَاتَ يَوْمٍ، إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِيِّ ص، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أخْبِرْنِي عَنْ الإسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌAlso on the authority of 'Umar, radiyallahu 'anhu, who said:

"While we were one day sitting with the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, there appeared before us a man dressed in extremely white clothes and with very black hair. No traces of journeying were visible on him, and none of us knew him.

He sat down close by the Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, rested his knee against his thighs, and said, O Muhammad! Inform me about Islam." Said the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, "Islam is that you should testify that there is no deity save Allah and that Muhammad is His Messenger, that you should perform salah (ritual prayer), pay the zakah, fast during Ramadan, and perform Hajj (pilgrimage) to the House (the Ka'bah at Makkah), if you can find a way to it (or find the means for making the journey to it)." Said he (the man), "You have spoken truly."

We were astonished at his thus questioning him and telling him that he was right, but he went on to say, "Inform me about iman (faith)." He (the Messenger of Allah) answered, "It is that you believe in Allah and His angels and His Books and His Messengers and in the Last Day, and in fate (qadar), both in its good and in its evil aspects." He said, "You have spoken truly."

Then he (the man) said, "Inform me about Ihsan." He (the Messenger of Allah) answered, " It is that you should serve Allah as though you could see Him, for though you cannot see Him yet He sees you." He said, "Inform me about the Hour." He (the Messenger of Allah) said, "About that the one questioned knows no more than the questioner." So he said, "Well, inform me about the signs thereof (i.e. of its coming)." Said he, "They are that the slave-girl will give birth to her mistress, that you will see the barefooted ones, the naked, the destitute, the herdsmen of the sheep (competing with each other) in raising lofty buildings." Thereupon the man went off.

I waited a while, and then he (the Messenger of Allah) said, "O 'Umar, do you know who that questioner was?" I replied, "Allah and His Messenger know better." He said, "That was Jibril. He came to teach you your religion.""
[Muslim]


===


audiosource


.

Nawawi Hadith No.1 - Actions are judged by intentions

HADITH #1: ACTIONS ARE JUDGED BY INTENTIONS
40 Hadith NawawiNawawi Hadith No.1 - Actions are judged by intentions


إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّياَّتِ وَإنمَّاَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْياَ يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌIt is narrated on the authority of Amirul Mu'minin, Abu Hafs 'Umar bin al-Khattab, radiyallahu 'anhu, who said: I heard the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, say:

"Actions are (judged) by motives (niyyah), so each man will have what he intended. Thus, he whose migration (hijrah) was to Allah and His Messenger, his migration is to Allah and His Messenger; but he whose migration was for some worldly thing he might gain, or for a wife he might marry, his migration is to that for which he migrated."

[Al-Bukhari & Muslim]
====

audio
source
====
Terjemahan Hadith: Daripada Amirul Mukminin,Bapa Hafs, Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 'Anhu,berkata:Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alayhi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya.Barangsiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rassul-Nya maka ia telah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dan barangsiapa yang hijrahnya keranag keinginan dunia atau perempuan yang ia nikahi maka hijrahnya hanya setakat apa yang ia hijrahkan(hajati) Riwayat Bukhari dan Muslim


Terjemahan per-kata(Harfiyyah) ن ع ر ي م ا ن ي م ؤ ل ا ص ف ح ب ا Daripada ketuaorang-orang berimanBapa kepada Hafs  ط خ ل ا ن ب ر ع ه ع أ ض  ق Umar bin Al-Khattabsemoga Allah meredhainyatelah berkata : ت س ا و س  س ه ي ع ا ى Aku mendengarRasulullahSelawat Allah dan keselamatan ke atasnya  و  ا  ع ا  ي ل ب  ا bersabda; Sesungguhnyaamalan itudengan niat dan sesungguhnya  و  م ء ر م ا ك ل setiap orang akan dibalas dengan apa yang ia niatkan ت ن ه ر ج ى ل ا ه ل و س   ا ه ر ج Barangsiapa yanghijrahnyakepadaAllah dan Rasul-Nyamaka hijrahnya ه ل و س   ا ى ل ا ت ن م ه ر ج kepada Allah dan Rasul-Nyadan barangsiapa yanghijrahnya


 ي  ي د ل ا ى ل ا  ا ة ا ر م ا  ك kerana dunia yang ia harapkanatauperempuanyang ia nikahi ه ر ج ى ل ا  م ه ي ل ا ر maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkanPengajaran Hadith:


1)Setiap amalan yang ingin dilakukan mestilah disertakan dengan niat,dan niat merupakan perbuatan hati dan dizahirkan melalui perbuatan

2)Pahala bagi setiap amalan juga ditentukan berdasarkan niat si pembuat

3)Amalan manusia tidak dinilai di sisi Allah secara zahir semata-mata,bahkan ia bergantung kepada niat seseorang dan salah satu syarat penerimaan amalan ialah ikhlas

4)Amalan yang dilakukan tanpa diniatkan ikhlas kerana Allah adalah sia-sia semata-mata dan syirik hukumnya(syirik kecil,kerana riya'),kerana amal-amal ibadah hanya kepada Allah 'Azza wa jalla semata-mataFakta sirah dari hadith:

1)Umar radhiyallahu ‘anhu merupakan bapa kepada Ummahat Al-Mu’minin, Sayyidatina Hafsah,beliau juga merupakan mertua kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam

2)Umar juga merupakan Khalifah Al-Rasyidun yang memakai gelaran Amirul Mu’minin

3)Dalam hadith ini Baginda shallallahu ‘alayhi wa sallam menegur sikap seorang sahabat yang berhijrah semata-mata untuk menikahi seorang sahabiah yang cantik rupanya,baginda menjelaskan bagi sahabat tadi,hijrahnya sekadar memuaskan matlamatnya dan tidaklah mendapat pahala sebagaimana hijrah orang lain


Dipetik dari Kitab Arba’in An-Nawawi

Nawawi Hadith No.16 - Restraining Oneself from Anger

Nawawi Hadith No.16 - Restraining Oneself from Anger
==


On the authority of Abu Hurairah, who said : a man said to the prophet: "Counsel me". He said : " Do not become angry".
The man repeated [his request] several times, and he said: "Do
not become angry ".

narrated by Bukhari

Wednesday, 8 December 2010

Listen to Al Quran : Surah 24. Surah An - Nur 1 - 64

24. Surah An-Nur 1-30

24. Surah An-Nur 31-47

24. Surah An-Nur 48-64

===


http://noblequran.com/translation/index.htmlSurah An-Nur (The Light)1. (This is) a Surah (chapter of the Qur'an) which We have sent down and which We have enjoined, (ordained its legal laws) and in it We have revealed manifest Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations lawful and unlawful things, and set boundries of Islamic Religion), that you may remember.

2. The woman and the man guilty of illegal sexual intercourse, flog each of them with a hundred stripes. Let not pity withhold you in their case, in a punishment prescribed by Allah, if you believe in Allah and the Last Day. And let a party of the believers witness their punishment. (This punishment is for unmarried persons guilty of the above crime but if married persons commit it, the punishment is to stone them to death, according to Allah's Law).

3. The adulterer marries not but an adulteress or a Mushrikah and the adulteress none marries her except an adulterer or a Muskrik [and that means that the man who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrikah (female polytheist, pagan or idolatress) or a prostitute, then surely he is either an adulterer, or a Mushrik (polytheist, pagan or idolater, etc.) And the woman who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrik (polytheist, pagan or idolater) or an adulterer, then she is either a prostitute or a Mushrikah (female polytheist, pagan, or idolatress, etc.)]. Such a thing is forbidden to the believers (of Islamic Monotheism).

4. And those who accuse chaste women, and produce not four witnesses, flog them with eighty stripes, and reject their testimony forever, they indeed are the Fasiqun (liars, rebellious, disobedient to Allah).

5. Except those who repent thereafter and do righteous deeds, (for such) verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

6. And for those who accuse their wives, but have no witnesses except themselves, let the testimony of one of them be four testimonies (i.e. testifies four times) by Allah that he is one of those who speak the truth.

7. And the fifth (testimony) (should be) the invoking of the Curse of Allah on him if he be of those who tell a lie (against her).

8. But it shall avert the punishment (of stoning to death) from her, if she bears witness four times by Allah, that he (her husband) is telling a lie.

9. And the fifth (testimony) should be that the Wrath of Allah be upon her if he (her husband) speaks the truth.

10. And had it not been for the Grace of Allah and His Mercy on you (He would have hastened the punishment upon you)! And that Allah is the One Who accepts repentance, the All-Wise.

11. Verily! Those who brought forth the slander (against 'Aishah (may Allah be pleased with her) the wife of the Prophet ) are a group among you. Consider it not a bad thing for you. Nay, it is good for you. Unto every man among them will be paid that which he had earned of the sin, and as for him among them who had the greater share therein, his will be a great torment.

12. Why then, did not the believers, men and women, when you heard it (the slander) think good of their own people and say: "This (charge) is an obvious lie?"

13. Why did they not produce four witnesses? Since they (the slanderers) have not produced witnesses! Then with Allah they are the liars.

14. Had it not been for the Grace of Allah and His Mercy unto you in this world and in the Hereafter, a great torment would have touched you for that whereof you had spoken.

15. When you were propagating it with your tongues, and uttering with your mouths that whereof you had no knowledge, you counted it a little thing, while with Allah it was very great.

16. And why did you not, when you heard it, say? "It is not right for us to speak of this. Glory be to You (O Allah) this is a great lie."

17. Allah forbids you from it and warns you not to repeat the like of it forever, if you are believers.

18. And Allah makes the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) plain to you, and Allah is All-Knowing, All-Wise.

19. Verily, those who like that (the crime of) illegal sexual intercourse should be propagated among those who believe, they will have a painful torment in this world and in the Hereafter. And Allah knows and you know not.

20. And had it not been for the Grace of Allah and His Mercy on you, (Allah would have hastened the punishment upon you). And that Allah is full of kindness, Most Merciful.

21. O you who believe! Follow not the footsteps of Shaitan (Satan). And whosoever follows the footsteps of Shaitan (Satan), then, verily he commands Al-Fahsha' [i.e. to commit indecency (illegal sexual intercourse, etc.)], and Al-Munkar [disbelief and polytheism (i.e. to do evil and wicked deeds; to speak or to do what is forbidden in Islam, etc.)]. And had it not been for the Grace of Allah and His Mercy on you, not one of you would ever have been pure from sins. But Allah purifies (guides to Islam) whom He wills, and Allah is All-Hearer, All-Knower.

22. And let not those among you who are blessed with graces and wealth swear not to give (any sort of help) to their kinsmen, Al-Masakin (the poor), and those who left their homes for Allah's Cause. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

23. Verily, those who accuse chaste women, who never even think of anything touching their chastity and are good believers, are cursed in this life and in the Hereafter, and for them will be a great torment,

24. On the Day when their tongues, their hands, and their legs or feet will bear witness against them as to what they used to do.

25. On that Day Allah will pay them the recompense of their deeds in full, and they will know that Allah, He is the Manifest Truth.

26. Bad statements are for bad people (or bad women for bad men) and bad people for bad statements (or bad men for bad women). Good statements are for good people (or good women for good men) and good people for good statements (or good men for good women), such (good people) are innocent of (each and every) bad statement which they say, for them is Forgiveness, and Rizqun Karim (generous provision i.e.Paradise).

27. O you who believe! Enter not houses other than your own, until you have asked permission and greeted those in them, that is better for you, in order that you may remember.

28. And if you find no one therein, still, enter not until permission has been given. And if you are asked to go back, go back, for it is purer for you, and Allah is All-Knower of what you do.

29. There is no sin on you that you enter (without taking permission) houses uninhabited (i.e. not possessed by anybody), (when) you have any interest in them. And Allah has knowledge of what you reveal and what you conceal.

30. Tell the believing men to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.). That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do.

31. And tell the believing women to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal sexual acts, etc.) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like palms of hands or one eye or both eyes for necessity to see the way, or outer dress like veil, gloves, head-cover, apron, etc.), and to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms, etc.) and not to reveal their adornment except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husband's sons, their brothers or their brother's sons, or their sister's sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right hands possess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of the shame of sex. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful.

32. And marry those among you who are single (i.e. a man who has no wife and the woman who has no husband) and (also marry) the Salihun (pious, fit and capable ones) of your (male) slaves and maid-servants (female slaves). If they be poor, Allah will enrich them out of His Bounty. And Allah is All-Sufficent for His creatures' needs, All-Knowing (about the state of the people).

33. And let those who find not the financial means for marriage keep themselves chaste, until Allah enriches them of His Bounty. And such of your slaves as seek a writing (of emancipation), give them such writing, if you know that they are good and trustworthy. And give them something yourselves out of the wealth of Allah which He has bestowed upon you. And force not your maids to prostitution, if they desire chastity, in order that you may make a gain in the (perishable) goods of this worldly life. But if anyone compels them (to prostitution), then after such compulsion, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful (to those women, i.e. He will forgive them because they have been forced to do this evil action unwillingly).

34. And indeed We have sent down for you Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) that make things plain, and the example of those who passed away before you, and an admonition for those who are Al-Muttaqun (the pious - see V.2:2).

35. Allah is the Light of the heavens and the earth. The parable of His Light is as (if there were) a niche and within it a lamp, the lamp is in glass, the glass as it were a brilliant star, lit from a blessed tree, an olive, neither of the east (i.e. neither it gets sun-rays only in the morning) nor of the west (i.e. nor it gets sun-rays only in the afternoon, but it is exposed to the sun all day long), whose oil would almost glow forth (of itself), though no fire touched it. Light upon Light! Allah guides to His Light whom He wills. And Allah sets forth parables for mankind, and Allah is All-Knower of everything.

36. In houses (mosques), which Allah has ordered to be raised (to be cleaned, and to be honoured), in them His Name is glorified in the mornings and in the afternoons or the evenings,

37. Men whom neither trade nor sale diverts them from the Remembrance of Allah (with heart and tongue), nor from performing As-Salat (Iqamat-as-Salat), nor from giving the Zakat. They fear a Day when hearts and eyes will be overturned (from the horror of the torment of the Day of Resurrection).

38. That Allah may reward them according to the best of their deeds, and add even more for them out of His Grace. And Allah provides without measure to whom He wills.

39. As for those who disbelieve, their deeds are like a mirage in a desert. The thirsty one thinks it to be water, until he comes up to it, he finds it to be nothing, but he finds Allah with him, Who will pay him his due (Hell). And Allah is Swift in taking account.

40. Or [the state of a disbeliever] is like the darkness in a vast deep sea, overwhelmed with a great wave topped by a great wave, topped by dark clouds, darkness, one above another, if a man stretches out his hand, he can hardly see it! And he for whom Allah has not appointed light, for him there is no light.

41. See you not (O Muhammad ) that Allah, He it is Whom glorify whosoever is in the heavens and the earth, and the birds with wings out-spread (in their flight). Of each one He (Allah) knows indeed his Salat (prayer) and his glorification, [or everyone knows his Salat (prayer) and his glorification], and Allah is All-Aware of what they do.

42. And to Allah belongs the sovereignty of the heavens and the earth, and to Allah is the return (of all).

43. See you not that Allah drives the clouds gently, then joins them together, then makes them into a heap of layers, and you see the rain comes forth from between them. And He sends down from the sky hail (like) mountains, (or there are in the heaven mountains of hail from where He sends down hail), and strike therewith whom He will, and averts it from whom He wills. The vivid flash of its (clouds) lightning nearly blinds the sight. [Tafsir At-Tabari].

44. Allah causes the night and the day to succeed each other (i.e. if the day is gone, the night comes, and if the night is gone, the day comes, and so on). Truly, in these things is indeed a lesson for those who have insight.

45. Allah has created every moving (living) creature from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He wills. Verily! Allah is Able to do all things.

46. We have indeed sent down (in this Qur'an) manifest Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, lawful and unlawful things, and the set boundries of Islamic religion, etc. that make things clear showing the Right Path of Allah). And Allah guides whom He wills to a Straight Path (i.e. to Allah's religion of Islamic Monotheism).

47. They (hypocrites) say: "We have believed in Allah and in the Messenger (Muhammad ), and we obey," then a party of them turn away thereafter, such are not believers.

48. And when they are called to Allah (i.e. His Words, the Qur'an) and His Messenger (), to judge between them, lo! a party of them refuse (to come) and turn away.

49. But if the right is with them, they come to him willingly with submission.

50. Is there a disease in their hearts? Or do they doubt or fear lest Allah and His Messenger () should wrong them in judgement. Nay, it is they themselves who are the Zalimun (polytheists, hypocrites and wrong-doers, etc.).

51. The only saying of the faithful believers, when they are called to Allah (His Words, the Qur'an) and His Messenger (), to judge between them, is that they say: "We hear and we obey." And such are the prosperous ones (who will live forever in Paradise).

52. And whosoever obeys Allah and His Messenger (), fears Allah, and keeps his duty (to Him), such are the successful ones.

53. They swear by Allah their strongest oaths, that if only you would order them, they would leave (their homes for fighting in Allah's Cause). Say: "Swear you not; (this) obedience (of yours) is known (to be false). Verily, Allah knows well what you do."

54. Say: "Obey Allah and obey the Messenger, but if you turn away, he (Messenger Muhammad ) is only responsible for the duty placed on him (i.e. to convey Allah's Message) and you for that placed on you. If you obey him, you shall be on the right guidance. The Messenger's duty is only to convey (the message) in a clear way (i.e. to preach in a plain way)."

55. Allah has promised those among you who believe, and do righteous good deeds, that He will certainly grant them succession to (the present rulers) in the earth, as He granted it to those before them, and that He will grant them the authority to practise their religion, that which He has chosen for them (i.e. Islam). And He will surely give them in exchange a safe security after their fear (provided) they (believers) worship Me and do not associate anything (in worship) with Me. But whoever disbelieved after this, they are the Fasiqun (rebellious, disobedient to Allah).

56. And perform As-Salat (Iqamat-as-Salat), and give Zakat and obey the Messenger (Muhammad ) that you may receive mercy (from Allah).

57. Consider not that the disbelievers can escape in the land. Their abode shall be the Fire, and worst indeed is that destination.

58. O you who believe! Let your legal slaves and slave-girls, and those among you who have not come to the age of puberty ask your permission (before they come to your presence) on three occasions; before Fajr (morning) prayer, and while you put off your clothes for the noonday (rest), and after the 'Isha' (late-night) prayer. (These) three times are of privacy for you, other than these times there is no sin on you or on them to move about, attending (helping) you each other. Thus Allah makes clear the Ayat (the Verses of this Qur'an, showing proofs for the legal aspects of permission for visits, etc.) to you. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

59. And when the children among you come to puberty, then let them (also) ask for permission, as those senior to them (in age). Thus Allah makes clear His Ayat (Commandments and legal obligations) for you. And Allah is All-Knowing, All-Wise.

60. And as for women past child-bearing who do not expect wed-lock, it is no sin on them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show their adornment. But to refrain (i.e. not to discard their outer clothing) is better for them. And Allah is All-Hearer, All-Knower.

61. There is no restriction on the blind, nor any restriction on the lame, nor any restriction on the sick, nor on yourselves, if you eat from your houses, or the houses of your fathers, or the houses of your mothers, or the houses of your brothers, or the houses of your sisters, or the houses of your father's brothers, or the houses of your father's sisters, or the houses of your mother's brothers, or the houses of your mother's sisters, or (from that) whereof you hold keys, or (from the house) of a friend. No sin on you whether you eat together or apart. But when you enter the houses, greet one another with a greeting from Allah (i.e. say: As-Salamu 'Alaikum - peace be on you) blessed and good. Thus Allah makes clear the Ayat (these Verses or your religious symbols and signs, etc.) to you that you may understand.

62. The true believers are only those, who believe in (the Oneness of) Allah and His Messenger (Muhammad ), and when they are with him on some common matter, they go not away until they have asked his permission. Verily! Those who ask your permission, those are they who (really) believe in Allah and His Messenger. So if they ask your permission for some affairs of theirs, give permission to whom you will of them, and ask Allah for their forgiveness. Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

63. Make not the calling of the Messenger (Muhammad ) among you as your calling of one another. Allah knows those of you who slip away under shelter (of some excuse without taking the permission to leave, from the Messenger ). And let those who oppose the Messenger's (Muhammad ) commandment (i.e. his Sunnah legal ways, orders, acts of worship, statements, etc.) (among the sects) beware, lest some Fitnah (disbelief, trials, afflictions, earthquakes, killing, overpowered by a tyrant, etc.) befall them or a painful torment be inflicted on them.

64. Certainly, to Allah belongs all that is in the heavens and the earth. Surely, He knows your condition and (He knows) the Day when they will be brought back to Him, then He will inform them of what they did. And Allah is All-Knower of everything.


..

114 surahs to listen from AlQuran is still an on going project

today for the first time i add :


i track


POPULAR POSTS

(1) LISTEN TO AL QURAN : 114 SURAH IN AL QURAN
DAN APABILA KAMU MEMBACA AL QURAN NISCAYA KAMI ADAKAN ANTARA KAMU DAN ORANG-ORANG YANG TIDAK BERIMAN KEPADA KEHIDUPAN AKHIRAT, SUATU DINDING...
(2) ARABIC ALPHABET AND LEARN TAJWEED
LEARN TAJWEED (LESSON 1) ARABIC ALPHABET THE ARABIC ALPHABET CONSISTS OF 29 LETTERS 1,ARABIC IS WRITTEN FROM RIGHT TO LEFT (IN HO...
(3) SURAH KAHF 018
HADITH OF PROPHET MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM): "WHOEVER RECITES SURAH AL-KAHF ON THE DAY OF JUMUAH (FRIDAY) HE WILL BE GIVEN A LIGHT BETWEE...


====

i start all the way from JUNE 2009 from this link

http://juzquran.blogspot.com/2009/06/114-surah-in-al-quran.html

grew 6 months later into #....

http://juzquran.blogspot.com/2009/06/114-surah-in-al-quran.html

into

http://juzquran.blogspot.com/2009/12/all-114-surahs-in-al-quran-on-going.html

but still not finish yet........ this is the current after one and a half year....


====Al Quran :Surah 17 Al-Isra
And when thou recitest the Qur'an we place between thee and those who believe not in the Hereafter a hidden barrier; (45)

Surah 17 Al-Isra
When thou dost recite the Qur'an, We put, between thee and those who believe not in the Hereafter, a veil invisible: (45)

001 - Surah Al-Fâtihah 058 - Surah Al-Mujâdilah
002 - Surah Al-Baqarah 059 - Surah Al-Hashr
003 - Surah Âl-`Imrân 060 - Surah Al-Mumtahanah
004 - Surah An-Nisâ 061 - Surah As-Saff
005 - Surah Al-Mâidah 062 - Surah Al-Jumuah
006 - Surah Al-Anâm 063 - Surah Al-Munâfiqûn
007 - Surah Al-Arâf 064 - Surah At-Taghâbun
008 - Surah Al-Anfâl 065 - Surah At-Talâq
009 - Surah At-Tawbah 066 - Surah At-Tahrîm
010 - Surah Yûnus 067 - Surah Al-Mulk
011 - Surah Hûd 068 - Surah Al-Qalam
012 - Surah Yûsuf 069 - Surah Al-Hâqqah
013 - Surah Ar-Rad 070 - Surah Al-Maârij
014 - Surah Ibrâhîm 071 - Surah Nûh
015 - Surah Al-Hijr 072 - Surah Al-Jinn
016 - Surah An-Nahl 073 - Surah Al-Muzzammil
017 - Surah Al-Isrâ 074 - Surah Al-Muddaththir
018 - Surah Al-Kahf 075 - Surah Al-Qiyâmah
019 - Surah Maryam 076 - Surah Al-Insân
020 - Surah Tâ-Hâ 077 - Surah Al-Mursalât
021 - Surah Al-Anbiyâ 078 - Surah An-Naba
022 - Surah Al-Hajj 079 - Surah An-Nâzi`ât
023 - Surah Al-Muminûn 080 - Surah Abasa
024 - Surah An-Nûr 081 - Surah At-Takwîr
025 - Surah Al-Furqân 082 - Surah Al-Infitâr
026 - Surah Ash-Shuarâ 083 - Surah Al-Mutaffifîn
027 - Surah An-Naml 084 - Surah Al-Inshiqâq
028 - Surah Al-Qasas 085 - Surah Al-Burûj
029 - Surah Al-Ankabût 086 - Surah At-Târiq
030 - Surah Ar-Rûm 087 - Surah Al-Alâ
031 - Surah Luqmân 088 - Surah Al-Ghâshiyah
032 - Surah As-Sajdah 089 - Surah Al-Fajr
033 - Surah Al-Ahzâb 090 - Surah Al-Balad
034 - Surah Sabâ 091 - Surah Ash-Shams
035 - Surah Fâtir 092 - Surah Al-Layl
036 - Surah Yâ-Sîn 093 - Surah Ad-Duhâ
037 - Surah As-Sâfât 094 - Surah Ash-Sharh
038 - Surah Sâd 095 - Surah At-Tîn
039 - Surah Az-Zumar 096 - Surah Al-Alaq
040 - Surah Ghâfir 097 - Surah Al-Qadr
041 - Surah Fussilat 098 - Surah Al-Bayyinah
042 - Surah Ash-Shûrâ 099 - Surah Az-Zalzalah
043 - Surah Az-Zukhruf 100 - Surah Al-`Âdiyât
044 - Surah Ad-Dukhân 101 - Surah Al-Qâriah
045 - Surah Al-Jâthiyah 102 - Surah At-Takâthur
046 - Surah Al-Ahqâf 103 - Surah Al-Asr
047 - Surah Muhammad 104 - Surah Al-Humazah
048 - Surah Al-Fath 105 - Surah Al-Fîl
049 - Surah Al-Hujurât 106 - Surah Quraysh
050 - Surah Qâf 107 - Surah Al-Mâûn
051 - Surah Ad-Dhâriyât 108 - Surah Al-Kawthar
052 - Surah At-Tûr 109 - Surah Al-Kâfirûn
053 - Surah An-Najm 110 - Surah An-Nasr
054 - Surah Al-Qamar 111 - Surah Al-Masad
055 - Surah Ar-Rahmân 112 - Surah Al-Ikhlâs
056 - Surah Al-Wâqiah 113 - Surah Al-Falaq
057 - Surah Al-Hadîd 114 - Surah An-Nâs

====

======001 - Surah Al-Fâtihah 058 - Surah Al-Mujâdilah
002 - Surah Al-Baqarah 059 - Surah Al-Hashr
003 - Surah Âl-`Imrân 060 - Surah Al-Mumtahanah
004 - Surah An-Nisâ 061 - Surah As-Saff
005 - Surah Al-Mâidah 062 - Surah Al-Jumuah
006 - Surah Al-Anâm 063 - Surah Al-Munâfiqûn
007 - Surah Al-Arâf 064 - Surah At-Taghâbun
008 - Surah Al-Anfâl 065 - Surah At-Talâq
009 - Surah At-Tawbah 066 - Surah At-Tahrîm
010 - Surah Yûnus 067 - Surah Al-Mulk
011 - Surah Hûd 068 - Surah Al-Qalam
012 - Surah Yûsuf 069 - Surah Al-Hâqqah
013 - Surah Ar-Rad 070 - Surah Al-Maârij
014 - Surah Ibrâhîm 071 - Surah Nûh
015 - Surah Al-Hijr 072 - Surah Al-Jinn
016 - Surah An-Nahl 073 - Surah Al-Muzzammil
017 - Surah Al-Isrâ 074 - Surah Al-Muddaththir
018 - Surah Al-Kahf 075 - Surah Al-Qiyâmah
019 - Surah Maryam 076 - Surah Al-Insân
020 - Surah Tâ-Hâ 077 - Surah Al-Mursalât
021 - Surah Al-Anbiyâ 078 - Surah An-Naba
022 - Surah Al-Hajj 079 - Surah An-Nâzi`ât
023 - Surah Al-Muminûn 080 - Surah Abasa
024 - Surah An-Nûr 081 - Surah At-Takwîr
025 - Surah Al-Furqân 082 - Surah Al-Infitâr
026 - Surah Ash-Shuarâ 083 - Surah Al-Mutaffifîn
027 - Surah An-Naml 084 - Surah Al-Inshiqâq
028 - Surah Al-Qasas 085 - Surah Al-Burûj
029 - Surah Al-Ankabût 086 - Surah At-Târiq
030 - Surah Ar-Rûm 087 - Surah Al-Alâ
031 - Surah Luqmân 088 - Surah Al-Ghâshiyah
032 - Surah As-Sajdah 089 - Surah Al-Fajr
033 - Surah Al-Ahzâb 090 - Surah Al-Balad
034 - Surah Sabâ 091 - Surah Ash-Shams
035 - Surah Fâtir 092 - Surah Al-Layl
036 - Surah Yâ-Sîn 093 - Surah Ad-Duhâ
037 - Surah As-Sâfât 094 - Surah Ash-Sharh
038 - Surah Sâd 095 - Surah At-Tîn
039 - Surah Az-Zumar 096 - Surah Al-Alaq
040 - Surah Ghâfir 097 - Surah Al-Qadr
041 - Surah Fussilat 098 - Surah Al-Bayyinah
042 - Surah Ash-Shûrâ 099 - Surah Az-Zalzalah
043 - Surah Az-Zukhruf 100 - Surah Al-`Âdiyât
044 - Surah Ad-Dukhân 101 - Surah Al-Qâriah
045 - Surah Al-Jâthiyah 102 - Surah At-Takâthur
046 - Surah Al-Ahqâf 103 - Surah Al-Asr
047 - Surah Muhammad 104 - Surah Al-Humazah
048 - Surah Al-Fath 105 - Surah Al-Fîl
049 - Surah Al-Hujurât 106 - Surah Quraysh
050 - Surah Qâf 107 - Surah Al-Mâûn
051 - Surah Ad-Dhâriyât 108 - Surah Al-Kawthar
052 - Surah At-Tûr 109 - Surah Al-Kâfirûn
053 - Surah An-Najm 110 - Surah An-Nasr
054 - Surah Al-Qamar 111 - Surah Al-Masad
055 - Surah Ar-Rahmân 112 - Surah Al-Ikhlâs
056 - Surah Al-Wâqiah 113 - Surah Al-Falaq
057 - Surah Al-Hadîd 114 - Surah An-Nâs


===

will continue and continue my journey until it ends

the same as continue seek the Knowledge of Quran and in this world knowledge ...


please Allah helps me to endure this project and my knowledge tracking.. ameen
Related Posts with Thumbnails