a

Saturday, 27 March 2010

doa : waktu mustajab doa

source


link untuk more doa-doa

WAKTU-WAKTU YANG MUSTAJABNYA DOA


Oleh
Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih

Allah memberikan setiap waktu dengan keutamaan dan kemuliaan yang berbeza-beza, di antaranya ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa, akan tetapi kebanyakan orang mensia-siakan kesempatan yang baik tersebut. Mereka menyangka bahawa seluruh waktu memiliki nilai yang sama dan tidak berbeza. Setiap muslim seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan mulia untuk berdoa agar mendapatkan kejayaan, keuntungan, kemenangan dan keselamatan. Adapun waktu-waktu mustajaba tersebut antara lain ialah

(1). Sepertiga Akhir Malam

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.

"Ertinya : Sesungguhnya Rabb kami yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga berbaki sepertiga akhir malam, lalu berfirman ; barangsiapa yang berdoa, maka Aku akan kabulkan, barangsiapa yang memohon, pasti Aku akan perkenankan dan barangsiapa yang meminta ampun, pasti Aku akan mengampuninya" . (Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat bab Doa Nisfullail 7/149-150)

(2). Tatkala Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Berpuasa

Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash Radhiyallahu 'anhu bahawa dia mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Ertinya : Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak". (Sunan Ibnu Majah, bab Fis Siyam La Turaddu Da'watuhu 1/321 No. 1775. Hakim dalam kitab Mustadrak 1/422. Dishahihkan sanadnya oleh Bushairi dalam Misbahuz Zujaj 2/17),

(3). Setiap Selepas Shalat Fardhu

Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab.

"Ertinya : Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai shalat fardhu".
(Sunan At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'awaat 13/30. Dishahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 3/167-168 No. 2782).

(4). Ketika Saat Perang Berkecamuk

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda.

"Ertinya : Ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak ; doa ketika saat adzan dan doa ketika perang berkecamuk". (Sunan Abu Daud, kitab Jihad 3/21 No. 2540. Sunan Baihaqi, bab Shalat Istisqa' 3/360. Hakim dalam Mustadrak 1/189. Dishahihkan Imam Nawawi dalam Al-Adzkaar hal. 341. Dan Al-Albani dalam Ta'liq Alal Misykat 1/212 No. 672).

(5). Sesaat ketika Hari Jum'at

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahawa Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Ertinya : Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu saat yang tidaklah bertepatan
seorang hamba muslim shalat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah melainkan akan diberikan padanya, beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut". (Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat 7/166. Shahih Muslim, kitab Jumuah 3/5-6)

Waktu yang sesaat itu tidak boleh diketahui secara tepat dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu tersebut secara berbeza-beza, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari 11/203.

Dan kemungkinan besar waktu tersebut berada ketika saat imam atau khatib naik ke mimbar sehingga selesai shalat Jum'at atau sehingga selesai waktu shalat ashar bagi orang yang menunggu shalat maghrib.

(6). Ketika Waktu Bangun Tidur Pada Malam Hari Bagi Orang Yang Sebelum Tidur Dalam Keadaan Suci dan Berdzikir Kepada Allah

Dari 'Amr bin 'Anbasah Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.

"Ertinya :Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat melainkan Allah akan mengabulkannya" . (Sunan Ibnu Majah, bab Doa 2/352 No. 3924. Dishahihkan oleh Al-Mundziri 1/371 No. 595)

Terbangun tanpa sengaja pada malam hari.(An-Nihayah fi Gharibil Hadits 1/190)
Yang dimaksudkan dengan "ta'ara minal lail" terbangun dari tidur pada malam hari.

(7). Doa Di antara Adzan dan Iqamah

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda.

"Ertinya : Doa tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah". (Sunan Abu Daud, kitab Shalat 1/144 No. 521. Sunan At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'waat 13/87. Sunan Al-Baihaqi, kitab Shalat 1/410. Dishahihkan oleh Al-Albani, kitab Tamamul Minnah hal. 139)

(8). Doa Ketika Waktu Sujud di Dalam Shalat

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Ertinya : Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhl ah berdoa keraan saat itu sangat tepat untuk dikabulkan". (Shahih Muslim, kitab Shalat bab Nahi An Qiratul Qur'an fi Ruku' wa Sujud 2/48)

Yang dimaksudkan adalah sangat tepat dan layak untuk dikabulkan doa kamu.

(9). Ketika Saat Sedang Hujana

Dari Sahl bin a'ad Radhiyallahu 'anhu bahawasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.

"Ertinya : Dua doa yang tidak pernah ditolak ; doa ketika waktu adzan dan doa ketika waktu hujan". (Mustadrak Hakim dan dishahihkan oleh Adz-Dzahabi 2/113-114. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' No. 3078).

Imam An-Nawawi berkata bahawa penyebab doa pada waktu hujan tidak ditolak atau jarang ditolak ialah kerana pada saat itu sedang turun rahmat khususnya curahan hujan pertama di awal musim. (Fathul Qadir 3/340).

(10). Ketika Saat Ajal Tiba

Dari Ummu Salamah bahawa Rasulullah 'alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Salamah (pada hari wafatnya), dan beliau mendapati kedua mata Abu Salamah terbuka lalu beliau 'alaihi wasallam memejamkannya kemudian bersabda.

"Ertinya : Sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka pandangan mata akan
mengikutinya' . Semua keluarga histeria. Baginda 'alaihi wasallam bersabda : 'Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, kerana para malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan". (Shahih Muslim, kitab Janaiz 3/38)

(11). Ketika Lailatul Qadar

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

"Ertinya : Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar". (Al-Qadr : 3-5)

Imam As-Syaukani berkata bahawa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap orang pasti dikabulkan. (Tuhfatud Dzakirin hal. 56)

(12). Doa Ketika Hari Arafah

Dari 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu 'anhu dari bapaknya dari datuknya bahawasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Ertinya : Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah". (Sunan At-Tirmidzi, bab
Jamiud Da'waat 13/83. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ta'liq alal Misykat 2/797 No. 2598)

http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=101&bagian=0


Di edit dan diterjemah oleh Abu Usamah

Friday, 26 March 2010

read with tajweed

belajar tajweed di sini...try this


http://www.readwithtajweed.com/tajweed_Makhaarij.htm

mari belajar tajweed makhraj dalam baca Al Quran

Seperti diterangkan dalam video tersebut, mengikut Imam Al-Ghazali, mempelajari makhraj juga adalah wajib bagi umat Islam, selain dari Tajwid dan sifat. Ini kerana dengan mempelajarinya, barulah kita boleh membaca Al-Quran dengan betul.Makhraj (1)
Makhraj (2)
Makhraj (3)
Makhraj (4)
Makhraj (5)
Makhraj (6)
Makhraj (7)
Makhraj (8)
Makhraj (9)
Makhraj (10)
Makhraj (11)
Makhraj (12)
Makhraj (13)
Makhraj (14)


There are 5 main categories of Makhaarij :
1. The oral cavity Al Jawf اﻟﺠَﻮف
2. The throat Al Halq اﻟﺤَﻠﻖ
3. The tongue Al Lissaan اﻟﻠِّﺴَﺎن
4. The lips Ash-shafatain اﻟﺸَّﻔَﺘﺎن
5. The nasal cavity Al Khayshoom اﻟﺨَﻴﺸُﻮم


source

QS. Surah Al-Isra 17:79 dan solat tahajud

source


Salat tahajud sebagai salat sunah begitu istimewa dalam ibadah umat islam, seperti dikabarkan dalam sebuah riwayat sahih, bahwa Rasullulloh SAW tidak pernah meninggalkan salat tahajud hingga beliau wafat. Dan dalam sebuah riwayat yang lain dikemukakan Abu Hurairah, Rasullulloh SAW bersabda bahwa :

“Salat sunah yang utama setelah salat fardu adalah salat tahajud” ,
(HR. Abu Dawud)
di dalam AL-Quran, Alloh SWT berfirman :

“Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-Mu mengangkat kamu ke tampat yang terpuji,” (QS. Al-Isa <17>:79)


And some part of the night awake for it, a largess for thee. It may be that thy Lord will raise thee to a praised estate. (79)

Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya, sebagai sembahyang tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. (79)


And in some parts of the night (also) offer the Salât (prayer) with it (i.e. recite the Qur'an in the prayer), as an additional prayer (Tahajjud optional prayer Nawâfil) for you (O Muhammad SAW). It may be that your Lord will raise you to Maqâman Mahmûda (a station of praise and glory, i.e. the highest degree in Paradise!). (Al-Isra 17:79)


Salat tahajud ini memiliki manfaat praktis baik daru sudut pandang religius maupun kesehatan. Sebagaimana disabdakan Rasullulloh SAW dalam sebuah hadis :
“Salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindarkan dari penyakit,” (HR. Tirmidzi)
Sabda Rasullulloh SAW di atas memberikan sebuah peluang untuk menelaah lebih jauh mengenai hubungan praktik ibadah mahdah dengan alur logika dan pembuktian sains. Dalam hubungannya dengan tema salat tahajud yang ditelaah dalam buku ini, Sabda Nabi SAW ini dapat dihubungkan dengan fakta dalam sebuah penelitian yang membuktikan bahwa ketenangan dapat meningkatkan ketahanan tubuh imunologik, mengurangi resiko terkena penyakit jantung, dan meningkatkan usia harapan hidup. Sebaliknya stres dapat menyebabkan seseorang sedemikian rentan terhadap infeksi, mempercepat perkembangan sel kanker, dan meningkatkan metastatis. Dengan demikian secara teoritis para pengamal salat tahajud pasti terjamin kesehatannya, baik secara fisik maupun mental.
Sinyal dari hadis Nabi SAW di atas dengan tegas menyatakan bahwa terdapat hubungan erat antara rajinnya mengamalkan salat tahajud dan peningkatan kemampuan pengendalian diri berupa ketenangan. Atau dengan kata lain, para pengamal salat tahajud akan terhindar dari stres.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menununjukkan bahwa salat tahajud yang dilakukan dengan tepat, ikhlas, dan khusyuk pada tiap malam, dengan dosis 13 rekaat dalam waktu 8 minggu, dapat menurunkan kadar kortisol. Pada kadar tinggi, kortisol bersifat imunosupresif. Sebaliknya dalam kadar rendah kortisol dapat mempengaruhi proliferasi limfosit. Dalam perspektif psikoneuroimunologi, terjadinya peningkatan respon imun ini akan meningkatkan ketahanan tubuh. Dengan kata lain, melalui turunnya kadar kortisol, para pengamal salat tahajud terhindar dari kemungkinan gejala stres. Dan dengan tidak adanya stres akan terhindar dari kesakitan/penyakit – yang di dalam kondisi stres yang berat amat rentan dengan kesakitan.

Meskipun disadari bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relatif, tetapi dengan meyakini kebenaran wahyu, penelitian ini secara optimistis membuktikan kebenaran wahyu tersebut, baik yang tertuang dalam AL-Quran maupun As-Sunnah, tentang manfaat dan anugrah besar yang bisa diraih oleh para pengamal salat tahajud. Temuan ini juga sekaligus memberikan bahan renungan kepada sinyalemen yang berpendapat bahwa kebenaran agama mustahil dapat dibuktikan secara ilmiah.

Thursday, 25 March 2010

Surah At-Tahrim 66 : 6

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya pula malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (At-Tahrim : 6)


O ye who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire whereof the fuel is men and stones, over which are set angels strong, severe, who resist not Allah in that which He commandeth them, but do that which they are commanded. (6)

Tuesday, 23 March 2010

Q.S.Al-Mu’min:60

source15 KUNCI SUKSES MENJADI ORANG PALING KAYA
OLEH : USTADZ IHSAN HARTANTO


1. Berdoalah, agar engkau sukses dan kaya.
Firman Allah,”Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku akan berkenan,”(Q.S.Al-Mu’min:60).
Firman Allah,”Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (tidak berdoa), akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina,”(Q.S.Almu’min:60).
2. Bukalah pintu rejekimu dengan beribadah kepada Allah.
Nabi Saw bersabda,”Wahai anak adam, beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu yang ada) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukkan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu (kepada manusia).
3. Ternyata istighfar dapat mempermudah terbukanya pintu rejeki.
Firman Allah,”Mohonlah ampun kepada tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai,”(Q.S.Nuh:10-12).
Firman Allah,”Dan (Hud berkata),’Hai kaumku, mohonlah ampun kepada tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat lebat atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa,”(Q.S.Hud:52).
4. Jika ingin pintu rejekimu terbuka lebar, maka bertakwalah dan tinggalkan perbuatan dosa.
Firman Allah,”…Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya) Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu,”(Q.S.At-Thalaq:2-3).
Firman Allah,”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksav mereka disebabkan perbuatannya mereka sendiri,”(Q.S.Al-A’raf:96).
5. Berbuatlah kebajikan dan tolonglah kaum dhu’afa.
Firman Allah,”Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu,”(Q.S.Ali Imran:160).
6. Bukalah pintu rejeki dengan kunci silaturrahim.
Nabi Saw bersabda,”Belajarlah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bias menyambung silaturrahim. Karena sesungguhnya silaturrahim adalah (sebab adanya) kecintaan terhadap keluarga (kerabat dekat), (sebab) banyaknya harta dan bertambahnya usia”.
7. Bersedekahlah, maka engkau akan kaya.
Firman Allah,”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Ditiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui,”(Q.S.Al-Baqarah:261).
Firman Allah,”Katakanlah, sesungguhnya RabbKu melapangkan rejeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya dan Dialah pemberi rejeki yang sebaik-baiknya,”(Q.S.Saba’:39).
8. Rajin shalat malam (tahajud dan hajat): cara cepat menjadi kaya dan bahagia, serta merubah mimpi menjadi kenyataan.
Firman Allah,”Pada malam hari, hendaklah engkau shalat tahajud sebagai tambahan bagi engkau. Mudah-mudahan tuhan mengangkat engkau ketempat terpuji,”(Q.S.Al-Isro’:79).
Firman Allah,”Dan mintalah pertolongan kepada tuhanmu dengan melaksanakan shalat dan dengan sikap sabar,”(Q.S.Al-Baqarah:45).
9. Biasakanlah shalat dhuha, agar pintu rejeki selalu terbuka.
Nabi Saw bersabda,”Wahai anak-anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (shalat dhuha), nanti Aku akan mencukupkan keperluanmu pada petang harinya”.
10. Bersyukur dan jangan sakiti istri adalah kunci terbukanya rejeki.
Firman Allah,”Jika memang kamu benar-benar bersyukur, niscaya Aku tambahi nikmat-Ku kepadamu, dan jika kamu benar-benar kufur (mengingkari nikmat), sesungguhnya azab-Ku amat keras,”(Q.S.Ibrahim:7).
Firman Allah,”…dan Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur,”(Q.S.Ali Imran:145).
11. Berusahalah dan bertawakallah, maka Allah akan mencukupkan rejekimu.
Nabi Saw bersabda,”Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan yang tidak dicintai-Nya, tapi agama Allah hanya diberikan-Nya kepada orang yang dicintai-Nya saja”.
12. Haji dan umrah juga dapat melancarkan rejeki.
Nabi Saw bersabda,”Lakukanlah haji dan umrah, karena kedua-duanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api membersihkan besi, emas, dan perak. Tiada balasan bagi haji yang mambrur kecuali surga”.
13. Berbakti dan mendoakan kedua orang tua dapat melapangkan rejeki.
Nabi Saw bersabda,”Siapa berbakti kepada ibu bapaknya, maka akan kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya, apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya niscaya terputuslah rejeki (Allah) daripadanya”.
14. Bukalah pintu rejekimu dengan jalan berdagang.
Firman Allah,”Apabila mereka melihat suatu perdagangan atau bunyi-bunyian, mereka lari ke tempat tersebut dan engkau ditinggalkan berdiri. Oleh karena itu katakanlah (kepada mereka) bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada bunyi-bunyian dan perdagangan itu dan Allah sebaik-baik Zat pemberi rejeki,”(Q.S.Al-Jumu’ah:11).
Firman Allah,”Laki-laki yang berdagang dan jual-belinya itu tidak melupakan mereka daripada berzikirullah dan menegakkan sembahyang serta mengeluarkan zakat,”(Q.S.An-Nur:37).
15. Bukalah pintu rejekimu dengan amalan-amalan yang indah.
Firman Allah,”Barang siapaFirman Allah,”Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rejeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai di tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”(Q.S.An-Nisa’:100).

Surat al-Muzzamil ayat 1-2

Surat al-Muzzamil ayat 1-2


Rahasia sholat Tahajud sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an Surat al-Muzzamil ayat 1-2 yang berbunyi,
'Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sholat) di malam hari.'
Ayat ini sebuah seruan kepada Nabi Muhammad agar melaksanakan qiyamul lail. Kata 'berselimut' dapat diartikan orang yang sedang bermasalah, dirundung duka, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang tidak menentu sebab turunnya ayat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad menghadapi masalah berat, dicaci maki, ancaman dan percobaan pembunuhan.
Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas dari masalah satu ke masalah lainnya, seolah tidak pernah dari berbagai masalah, duka dan kekhawatiran. Untuk itu, sholat tahajud bagi kita merupakan kebutuhan demi menghadapi berbagai masalah yang tak kunjung usai. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita memohon pertolongan, sumber dari segala pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita sekarang ini. Itulah rahasia sholat tahajud.

Surat al-Muzzamil ayat 1-2

Surat al-Muzzamil ayat 1-2


Rahasia sholat Tahajud sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an Surat al-Muzzamil ayat 1-2 yang berbunyi,
'Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sholat) di malam hari.'
Ayat ini sebuah seruan kepada Nabi Muhammad agar melaksanakan qiyamul lail. Kata 'berselimut' dapat diartikan orang yang sedang bermasalah, dirundung duka, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang tidak menentu sebab turunnya ayat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad menghadapi masalah berat, dicaci maki, ancaman dan percobaan pembunuhan.
Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas dari masalah satu ke masalah lainnya, seolah tidak pernah dari berbagai masalah, duka dan kekhawatiran. Untuk itu, sholat tahajud bagi kita merupakan kebutuhan demi menghadapi berbagai masalah yang tak kunjung usai. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita memohon pertolongan, sumber dari segala pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita sekarang ini. Itulah rahasia sholat tahajud.

hIKMAT ayat Kursi part 2

sourceAllah! None has the right to be worshipped but He, the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists. Neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is he that can intercede with Him except with His permission He knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will happen to them in the Hereafter. And they will never compass anything of His Knowledge except that which He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great (Surah Al-Baqara # 255)

This is Ayat Al-Kursi and tremendous virtues have been associated with it, for the authentic Hadith describes it as `the greatest Ayah in the Book of Allah.’ Imam Ahmad recorded that the Prophet commented on this Ayat,‘By He in Whose Hand is my soul! This Ayah has a tongue and two lips with which she praises the King (Allah) next to the leg of the Throne.’

Further, Ibn Marduwyah recorded that Abu Umamah reported that the Prophet said, ‘Allah’s Greatest Name, if He was supplicated with it, He answers the supplication, is in three Surahs – Al-Baqarah, Al `Imran and Ta-Ha’. Hisham bin `Ammar, the Khatib (orator) of Damascus (one of the narrators in the above narration), said, “As for Al-Baqarah, it is in, ‘Allah! None has the right to be worshipped but He, the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists‘ (# 255); in Al `Imran, it is in, ‘Alif-Lam-Mim. Allah! None has the right to be worshipped but He, the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists‘ (# 1-2), while in Ta-Ha, it is in, ‘And (all) faces shall be humbled before (Allah), the Ever Living, the One Who sustains and protects all that exists‘ ( # 111)

It is recorded in the Sahih that Abu Musa said, “The Messenger of Allah delivered a speech regarding four words (Neither slumber nor sleep overtakes Him): ‘Allah does not sleep, and it does not befit His majesty that He sleeps. He lowers the scales and raises them. The deeds of the day are resurrected in front of Him before the deeds of the night, and the deeds of the night before the deeds of the day. His Veil is light, or fire, and if He removes it, the rays from His Face would burn whatever His sight reaches of His creation.’

Waki` narrated in his Tafsir that Ibn `Abbas said, “Kursi is the footstool, and no one is able to give due consideration to [Allah's] Throne.” In addition, Ad-Dahhak said that Ibn `Abbas said, “If the seven heavens and the seven earths were flattened and laid side by side, they would add up to the size of a ring in a desert, compared to the Kursi’

hIKMAT ayat Kursi
source


more on read quran
Ayat-ayat suci Al-Qur’an memang mempunyai makna dan misteri bagi kehidupan manusia, dalam sebuah hadist ada menyebut perihal seekor syaitan yang duduk di atas pintu rumah. Tugasnya ialah untuk menanam keraguan di hati
suami terhadap kesetiaan isteri di rumah dan keraguan di hati
isteri terhadap kejujuran suami di luar rumah. Sebab itulah
Rasulullah tidak akan masuk rumah sehingga Baginda mendengar
jawaban salam dari isterinya. Di saat itu syaitan akan lari
bersama-sama dengan salam itu.

Hikmat Ayat Al-Kursi mengikut Hadis-hadis:

1) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi bila berbaring di tempat
tidurnya, Allah SWT mewakilkan dua orang Malaikat memeliharanya
hingga subuh.

2) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang
Fardhu, dia akan berada dalam lindungan Allah SWT hingga
sembahyang yang lain.

3) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang,
dia akan masuk syurga dan barang siapa membacanya ketika hendak
tidur, Allah SWT akan memelihara rumahnya dan rumah-rumah
disekitarnya.

4) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap-tiap shalat
fardhu, Allah SWT menganugerahkan dia setiap hati orang yang
bersyukur, setiap perbuatan orang yang benar, pahala nabi2, serta
Allah melimpahkan rahmat padanya.

5) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya,
maka Allah SWT mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya – mereka
semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

6) Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang, Allah
SWT akan mengendalikan pengambilan rohnya dan dia adalah seperti
orang yang berperang bersama Nabi Allah sehingga mati syahid.

7) Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika dalam kesempitan
niscaya Allah SWT berkenan memberi pertolongan kepadanya.

Monday, 22 March 2010

Khatm Al-Qur'an Du'aa

Khatm Al-Qur'an Du'aawhere are we

where are we ???
Indeed we are nothing in comparison to the heaven and earth.
Please remember this video, whenever you feel mad or arrogant.

May God guides us.


taken from ibm..

Makharij Points of articulations : Makhraj (14)

Video 14 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com

Makhraj [14]

.. the end

Makharij Points of articulations : Makhraj (13)

Video 13 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com


Makhraj [13a]


Makhraj [13b]


continue ....


..

Makharij Points of articulations : Makhraj (12)

Video 12 Continue Makharij al-Lisaan - Tonguehttp://tajweedinenglish.comMakhraj [12]
continue....


..

Makharij Points of articulations : Makhraj (11)

Video 11 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com

Makhraj [11a]


Video 11 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue http://tajweedinenglish.com


Makhraj [11b]continue .....


..

Makharij Points of articulations : Makhraj (10)

Video 10 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com

Makhraj [10]


continue....


..

Makharij Points of articulations : Makhraj (9)

Video 9 Continue Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com


Makhraj (9a)Makhraj (9b)continue ......

Makharij Points of articulations : Makhraj (8)

Video 8 Continue Makharij al-Lisaan -Tongue

http://tajweedinenglish.comMakhraj (8a)
Makhraj (8b)


continue ....


..

Makharij Points of articulations : Makhraj (7)

Video 7 Makharij al-Lisaan - Tongue


http://tajweedinenglish.com


Makhraj (7)continue ....


...

Makharij Points of articulations : Makhraj (6)

Video 6 continue Makhraj al-Halq - Throat


http://tajweedinenglish.com


Makhraj (6a)


Makhraj (6b)continue ....

Makharij Points of articulations : Makhraj (5)

Video 5 continue Makhraj al-Halq - Throat


http://tajweedinenglish.comfrom Makhraj (4)Makhraj (5a)


Makhraj (5b)
continue ....
..

Makharij Points of articulations : Makhraj (4)

from Makhraj (3)

Video 4 continue Makhraj al-Halq - Throat


Makhraj (4a)Makhraj (4b)
continue ....


continue .... Makhraj (5)

..

Makharij Points of articulations : Makhraj (3)

from Makhraj (2)


Video 3 Makhraj al-Halq - Throat


Makhraj (3a)Makhraj (3b)continue .... Makhraj (4)
..

Makharij Points of articulations : Makhraj (2)

Makharij Points of articulationsMakhraj (1)

Video 2 Makhraj al-Jawf - Oral cavity


Makhraj (2)continue... Makhraj (3)

Makharij Points of articulations : Makhraj (1)

Video 1 Makharij Points of articulations

http://tajweedinenglish.com

Makhraj (1)


continue Makhraj (2)

Surah Nazi'at (Those Who Pull Out)


Tafseer of Surah Naziat, the 79th Surah of the Qu'ran, by Nouman Ali Khan of the Bayyinah Institute.

To download more lectures go to http://www.bayyinah.com/podcast/Beautiful Quran, Nazi'at (Those Who Pull Out), Al-AjmySurah An-Nazi'at 79 Mishary Rashed al-Efasy
source79. Surah An-Nazi'aat (Those Who pull out)1. By those (angels) who pull out (the souls of the disbelievers and the wicked) with great violence;

2. By those (angels) who gently take out (the souls of the believers);

3. And by those that swim along (i.e. angels or planets in their orbits, etc.).

4. And by those that press forward as in a race (i.e. the angels or stars or the horses, etc.).

5. And by those angels who arrange to do the Commands of their Lord, (so verily, you disbelievers will be called to account).

6. On the Day (when the first blowing of the Trumpet is blown), the earth and the mountains will shake violently (and everybody will die),

7. The second blowing of the Trumpet follows it (and everybody will be raised up),

8. (Some) hearts that Day will shake with fear and anxiety.

9. Their eyes cast down.

10. They say: "Shall we indeed be returned to (our) former state of life?

11. "Even after we are crumbled bones?"

12. They say: "It would in that case, be a return with loss!"

13. But only, it will be a single Zajrah [shout (i.e., the second blowing of the Trumpet)]. (See Verse 37:19).

14. When, behold, they find themselves over the earth alive after their death,

15. Has there come to you the story of Musa (Moses)?

16. When his Lord called him in the sacred valley of Tuwa,

17. Go to Fir'aun (Pharaoh), verily, he has transgressed all bounds (in crimes, sins, polytheism, disbelief, etc.).

18. And say to him: "Would you purify yourself (from the sin of disbelief by becoming a believer)",

19. And that I guide you to your Lord, so you should fear Him?

20. Then [Musa (Moses)] showed him the great sign (miracles).

21. But [Fir'aun (Pharaoh)] belied and disobeyed;

22. Then he turned his back, striving hard (against Allah).

23. Then he gathered his people and cried aloud,

24. Saying: "I am your lord, most high",

25. So Allah, seized him with punishment for his last [i.e. his saying: "I am your lord, most high") (see Verse 79:24)] and first [(i.e. his saying, "O chiefs! I know not that you have a god other than I" (see Verse 28:38)] transgression.

26. Verily, in this is an instructive admonition for whosoever fears Allah.

27. Are you more difficult to create, or is the heaven that He constructed?

28. He raised its height, and He has equally ordered it,

29. Its night He covers with darkness, and its forenoon He brings out (with light).

30. And after that He spread the earth;

31. And brought forth therefrom its water and its pasture;

32. And the mountains He has fixed firmly;

33. (To be) a provision and benefit for you and your cattle.

34. But when there comes the greatest catastrophe (i.e. the Day of Recompense, etc.),

35. The Day when man shall remember what he strove for,

36. And Hell-fire shall be made apparent in full view for (every) one who sees,

37. Then, for him who Tagha (transgressed all bounds, in disbelief, oppression and evil deeds of disobedience to Allah).

38. And preferred the life of this world (by following his evil desires and lusts),

39. Verily, his abode will be Hell-fire;

40. But as for him who feared standing before his Lord, and restrained himself from impure evil desires, and lusts.

41. Verily, Paradise will be his abode.

42. They ask you (O Muhammad ()) about the Hour, - when will be its appointed time?

43. You have no knowledge to say anything about it,

44. To your Lord belongs (the knowledge of) the term thereof?

45. You (O Muhammad ()) are only a warner for those who fear it,

46. The Day they see it, (it will be) as if they had not tarried (in this world) except an afternoon or a morning.


..,

Surah An Naba

In-Depth Tafseer of Juz' Amma by brother Nouman Ali Khan

Amazing language oriented tafseer Surah Abasa [Part 1/2] - Nouman Ali KhanAmazing language oriented tafseer Surah Abasa [Part 1/2] - Nouman Ali Khan

Amazing language oriented tafseer Surah Abasa [Part 2/2] - Nouman Ali Khan
Amazing language oriented tafseer Surah Abasa [Part 2/2] - Nouman Ali Khan


Audio Download :
http://bayyinah.com/podcast/
http://www.kalamullah.com/juzz-amma.html
Script Download:
http://linguisticmiracle.com/
Audio Download :
http://bayyinah.com/podcast/
http://www.kalamullah.com/juzz-amma.html

Script Download:
http://linguisticmiracle.com/


===

Learn Juz Amma Inshallah | Sura An-Naba===


===


source


78. Surah An-Naba' (The Great News)1. What are they asking (one another)?

2. About the great news, (i.e. Islamic Monotheism, the Qur'an, which Prophet Muhammad () brought and the Day of Resurrection, etc.),

3. About which they are in disagreement.

4. Nay, they will come to know!

5. Nay, again, they will come to know!

6. Have We not made the earth as a bed,

7. And the mountains as pegs?

8. And We have created you in pairs (male and female, tall and short, good and bad, etc.).

9. And have made your sleep as a thing for rest.

10. And have made the night as a covering (through its darkness),

11. And have made the day for livelihood.

12. And We have built above you seven strong (heavens),

13. And have made (therein) a shining lamp (sun).

14. And have sent down from the rainy clouds abundant water.

15. That We may produce therewith corn and vegetations,

16. And gardens of thick growth.

17. Verily, the Day of Decision is a fixed time,

18. The Day when the Trumpet will be blown, and you shall come forth in crowds (groups);

19. And the heaven shall be opened, and it will become as gates,

20. And the mountains shall be moved away from their places and they will be as if they were a mirage.

21. Truly, Hell is a place of ambush,

22. A dwelling place for the Taghun (those who transgress the boundry limits set by Allah like polytheists, disbelievers in the Oneness of Allah, hyprocrites, sinners, criminals, etc.),

23. They will abide therein for ages,

24. Nothing cool shall they taste therein, nor any drink.

25. Except boiling water, and dirty wound discharges.

26. An exact recompense (according to their evil crimes).

27. For verily, they used not to look for a reckoning.

28. But they belied Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, and that which Our Prophet (Peace be upon him) brought) completely.

29. And all things We have recorded in a Book.

30. So taste you (the results of your evil actions); no increase shall We give you, except in torment.

31. Verily, for the Muttaqun, there will be a success (Paradise);

32. Gardens and grapeyards;

33. And young full-breasted (mature) maidens of equal age;

34. And a full cup (of wine).

35. No Laghw (dirty, false, evil talk) shall they hear therein, nor lying;

36. A reward from your Lord, an ample calculated gift (according to the best of their good deeds).

37. (From) the Lord of the heavens and the earth, and whatsoever is in between them, the Most Beneficent, none can dare to speak with Him (on the Day of Resurrection except after His Leave).

38. The Day that Ar-Ruh [Jibrael (Gabriel) or another angel] and the angels will stand forth in rows, none shall speak except him whom the Most Beneficent (Allah) allows, and he will speak what is right.

39. That is without doubt the True Day, so, whosoever wills, let him seek a place with (or a way to) His Lord (by obeying Him in this worldly life)!

40. Verily, We have warned you of a near torment, the Day when man will see that (the deeds) which his hands have sent forth, and the disbeliever will say: "Woe to me! Would that I were dust!"...

Surah Burooj - Learning Version
Mishary Rashid Al Afasy - Surah Burooj - Learning Version

http://juzquran.blogspot.com/2009/10/surah-al-burooj.html

087 - Surah Al-Alâ

087 - Surah Al-Alâ


http://juzquran.blogspot.com/2009/06/al-aala-surat-087-huthaify.html
...

...
Related Posts with Thumbnails