a

Friday, 26 March 2010

mari belajar tajweed makhraj dalam baca Al Quran

Seperti diterangkan dalam video tersebut, mengikut Imam Al-Ghazali, mempelajari makhraj juga adalah wajib bagi umat Islam, selain dari Tajwid dan sifat. Ini kerana dengan mempelajarinya, barulah kita boleh membaca Al-Quran dengan betul.Makhraj (1)
Makhraj (2)
Makhraj (3)
Makhraj (4)
Makhraj (5)
Makhraj (6)
Makhraj (7)
Makhraj (8)
Makhraj (9)
Makhraj (10)
Makhraj (11)
Makhraj (12)
Makhraj (13)
Makhraj (14)


There are 5 main categories of Makhaarij :
1. The oral cavity Al Jawf اﻟﺠَﻮف
2. The throat Al Halq اﻟﺤَﻠﻖ
3. The tongue Al Lissaan اﻟﻠِّﺴَﺎن
4. The lips Ash-shafatain اﻟﺸَّﻔَﺘﺎن
5. The nasal cavity Al Khayshoom اﻟﺨَﻴﺸُﻮم


source

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails