a

Tuesday, 25 May 2010

Al-Baqarah 2:261

Firman Allah:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”

(Al-Baqarah 2:261)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails