a

Wednesday, 19 May 2010

rebut lima sebelum 5...

Sabda Rasullah s.a.w., rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara; pertama: usia mudamu sebelum tua, kedua: masa sihatmu sebelum sakit, ketiga: masa senangmu sebelum susah, keempat: masa lapangmu sebelum sibuk dan kelima: masa hidupmu sebelum mati “. (riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails