a

Friday, 28 October 2011

“ Barangsiapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jum’at seratus kali, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang bersama- sama cahaya.“ Barangsiapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jum’at seratus kali, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang bersama- sama cahaya. Seandainya cahaya itu di bagi – bagikan kepada semua makhluk-Nya, maka cahaya itu cukup untuk mereka”
(HR Abu Nu’aym dari ‘Ali bin al-Husayn r.a.)


“ Barangsiapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jum’at seratus kali, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang bersama- sama cahaya. Seandainya cahaya itu di bagi – bagikan kepada semua makhluk-Nya, maka cahaya itu cukup untuk mereka”
(HR Abu Nu’aym dari ‘Ali bin al-Husayn r.a.)


“ Barangsiapa yang membaca salawat kepadaku pada hari Jum’at seratus kali, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang bersama- sama cahaya. Seandainya cahaya itu di bagi – bagikan kepada semua makhluk-Nya, maka cahaya itu cukup untuk mereka”
(HR Abu Nu’aym dari ‘Ali bin al-Husayn r.a.)
also


http://youpuncturedtheark.wordpress.com/2011/06/07/salawat-series-the-fact-about-salawatdurood-regarding-which-shias-are-unaware/
http://youpuncturedtheark.wordpress.com/2011/06/07/salawat-series-the-fact-about-salawatdurood-regarding-which-shias-are-unaware/

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails