a

Friday, 9 July 2010

Surah Al- Israa': 111


Surah Al- Israa': 111
Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaanNya dan tidak mempunyai penolong (untuk menjagaNya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.


http://3.bp.blogspot.com/_7xm8GpkcCyI/S1K-aD1K8HI/AAAAAAAAAI0/r_Eb8cXKisk/s1600-h/Untitled.jpg

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails