a

Tuesday, 7 September 2010

Listen to Al Quran Juzuk 30 : or read muqaddam online

Ibnu Al-Qayyim pernah berkata:"Wahai orang yg lemah semangat!Sesungguhnya di atas jalan ini Nuh menjadi tua,Yahya dibunuh,Zakaria digergaji, Muhammad diseksa dan anda pula inginkan Islam datang dengan mudah di bawah kakimu?"
--


Listen to Al Quran Juzuk 30 or
read muqaddam online

===


078 - Surah An-Naba
079 - Surah An-Nâzi`ât
080 - Surah Abasa
081 - Surah At-Takwîr
082 - Surah Al-Infitâr
083 - Surah Al-Mutaffifîn
084 - Surah Al-Inshiqâq
085 - Surah Al-Burûj
086 - Surah At-Târiq
087 - Surah Al-Alâ
088 - Surah Al-Ghâshiyah
089 - Surah Al-Fajr
090 - Surah Al-Balad
091 - Surah Ash-Shams
092 - Surah Al-Layl
093 - Surah Ad-Duhâ
094 - Surah Ash-Sharh
095 - Surah At-Tîn
096 - Surah Al-Alaq
097 - Surah Al-Qadr
098 - Surah Al-Bayyinah
099 - Surah Az-Zalzalah
100 - Surah Al-`Âdiyât
101 - Surah Al-Qâriah
102 - Surah At-Takâthur
103 - Surah Al-Asr
104 - Surah Al-Humazah
105 - Surah Al-Fîl
106 - Surah Quraysh
107 - Surah Al-Mâûn
108 - Surah Al-Kawthar
109 - Surah Al-Kâfirûn
110 - Surah An-Nasr
111 - Surah Al-Masad
112 - Surah Al-Ikhlâs
113 - Surah Al-Falaq
114 - Surah An-Nâs
source


surah apa dalam juzuk 30 di dalam Al Quran? saya tertanya tanya.


Senarai surah juzuk 30

078. AN NABA’
079. AN NAAZI’AAT
080. ‘ABASA
081. AT TAKWIIR
082. AL INFITHAAR
083. AL MUTHAFFIFIIN
084. AL INSYIQAAQ
085. AL BURUUJ
086. ATH THAARIQ
087. AL A’LAA
088. AL GHAASYIYAH
089. AL FAJR
090. AL BALAD
091. ASY SYAMS
092. AL LAIL
093. ADH DHUHAA
094. ALAM NASYRAH
095. AT TIIN
096. AL ‘ALAQ
097. AL QADR
098. AL BAYYINAH
099. AZ ZALZALAH
100. AL ‘ADIYAAT
101. AL QAARI’AH
102. AT TAKAATSUR
103. AL ‘ASHR
104. AL HUMAZAH
105. AL FIIL
106. QURAISY
107. AL MAA’UUN
108. AL KAUTSAR
109. AL KAAFIRUUN
110. AN NASHR
111. AL LAHAB
112. AL IKHLASH
113. AL FALAQ
114. AN NAAS

Secara keseluruhan, ada 37 surah yang perlu dihafal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails