a

Tuesday, 7 September 2010

Sesungguhnya di dunia ini ada syurga, Apakah syurga dunia itu?
Ibnu Taimiyah berkata:"Sesungguhnya di dunia ini ada syurga,sesiapa yang belum masuk ke dalamnya dia tidak boleh masuk syurga akhirat. Murid-muridnya bertanya:"Apakah syurga dunia itu?"Beliau berkata:"Syurga mengenal Allah,mencintaiNya, merindui dan berlemah lembut kepadaNya."

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails