a

Tuesday, 19 October 2010

:isten to Al Quran Juzuk or Juz 29 from Al Mulk to Al Mursalaat
Juz 29 - Al Quran (Nice Recitation)


67_Al Mulk_(KERAJAAN)
68_Al Qalam_(KALAM)
69_Al Haaqqah_(HARI KIAMAT)
70_Al Ma'aarij (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
71_Nuh_(NABI NUH)
72_Al Jin_(JIN)
73_Al Muzzammil_(ORANG YANG BERSELIMUT)
74_Al Muddatstsir_(ORANG YANG BERKEMUL)
75_Al_Qiyaamah_(HARI KIAMAT)
76_Al Insaan_(MANUSIA)
77_Al Mursalaat_(MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)


...

67_Al Mulk_(KERAJAAN)
68_Al Qalam_(KALAM)
69_Al Haaqqah_(HARI KIAMAT)
70_Al Ma'aarij (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
71_Nuh_(NABI NUH)
72_Al Jin_(JIN)
73_Al Muzzammil_(ORANG YANG BERSELIMUT)
74_Al Muddatstsir_(ORANG YANG BERKEMUL)
75_Al_Qiyaamah_(HARI KIAMAT)
76_Al Insaan_(MANUSIA)
77_Al Mursalaat_(MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails