a

Monday, 30 March 2009

Teknik Hafaz Quran

Kaedah atau panduan nak hafaz Al-Quran adalah seperti berikut :
1. Sebagai contoh, kita nak hafaz Surah Al-Ikhlas. Surah ini ada 4 ayat. Sediakan jadual seperti di bawah sebagai panduan dan catatan progress hafazan kita.

Nama Surah : Al_Ikhlas

Tarikh Ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
5/10/2000 1 / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
6/10/2000 2 / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
6/10/2000 1 - 2 / / / / / / / / / /
8/10/2000 3 / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
9/10/2000 1 - 3 / / / / / / / / / /
11/10/2000 4 / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
* * / / / / / / / / / / / / / / /
11/10/2000 1 - 4 / / / / / / / / / /

2. Keterangan mengenai jadual di atas adalah seperti berikut : (Surah Al-Ikhlas sebagai contoh)
a. Tarikh - Tarikh di mana anda menghafaz ayat Surah Al_Ikhlas. Sebagai contoh pada 5/10/2000 anda mencuba menghafaz Surah Al_Ikhlas bermula dari ayat pertama.

b. Ayat - Nombor ayat Surah Al_Ikhlas. Nombor 1 bermakna ayat pertama Surah Al_Ikhlas. Nombor 2 bermakna ayat kedua Surah Al_Ikhlas. Nombor 1-2 bermakna ayat pertama hingga kedua Surah Al_Ikhlas. Nombor 3 bermakna ayat ketiga Surah Al_Ikhlas. Nombor 1-3 bermakna ayat pertama hingga ketiga Surah Al_Ikhlas. Begitulah seterusnya hingga nombor 1-4 iaitu ayat pertama hingga keempat Surah Al_Ikhlas.

c. Kotak 1 hingga 60 - Anda dikehendaki membaca, mengulang atau menghafaz sebanyak 60 kali setiap satu ayat. Maknanya anda dikehendaki membaca, mengulang atau menghafaz ayat pertama (1) sebanyak 60 kali, ayat kedua (2) sebanyak 60 kali, ayat ketiga (3)sebanyak 60 kali. Begitulah seterusnya bagi ayat keempat (4) Surah Al_Ikhlas 60 kali. Kaedah bacaan adalah dengan 5 kali buka dan 5 kali tutup sehingga jumlahnya 60 kali. Bacaan ayat-ayat sebaik-baiknya mengikut tajwid Al_Quran.

d. Bagi kumpulan ayat seperti ayat pertama hingga kedua (1-2), ayat pertama hingga ketiga (1-3) dan ayat pertama hingga keempat (1-4), anda dikehendaki membaca, mengulang atau menghafaz sebanyak 10 kali sahaja.

e. Anda dikehendaki menandakan (/) pada kotak-kotak kosong bagi ayat yang berkenaan setiap kali anda membaca, mengulang atau menghafaz setiap ayat atau kumpulan ayat tersebut.

f. Pembacaan, ulangan atau hafazan ayat Al_Quran bergantung kepada keupayaan, jumlah masa yang mampu kita peruntuk_kan serta panjamg atau pendek ayat itu. Dalam contoh Surah Al_Ikhlas di atas, sipolan bin sipolan memulakan pembacaan ayat pertama pada 5/10/2000 dan menamatkan hafazan ayat pertama hingga keempat pada 11/10/2000. Ia mengambil masa selama 11 hari untuk menghafaz Surah Al_Ikhlas. Namun begitu kita digalakkan supaya berIstiqamah dalam menjalankan sesuatu perkara kebaikan. Ulangan bacaan ayat walaupun sedikit tetapi dibuat setiap hari akan meningkatkan ingatan hafazan kita.


Mengapa 60 kali pembacaan, ulangan atau hafazan sesuatu ayat?
Menurut Ustaz Mohd. Shafie Al_Hafiz, otak manusia boleh mengingati sesuatu maklumat secara kukuh dengan pembacaan, ulangan atau hafalan sebanyak 120 kali. Walaubagaimanapun, 60 kali pembacaan, ulangan atau hafalan sudah dikira memadai untuk diterima oleh otak manusia. Jikalau anda berupaya untuk membuat pembacaan, ulangan atau hafalan sebanyak 120 kali atupun lebih adalah satu kelebihan buat diri anda sendiri. Ianya bergantung kepada keupayaan diri masing-masing. Wallahuaklam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails