a

Friday, 3 April 2009

hadis

Hadith Nabi SAW:
Setiap mu'min yang mempercayai Al-Quran wajib mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda "Yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya" dan sabda Baginda lagi "Sesungguhnya seseorang yang berpagi-pagi pergi mempelajari ayat-ayat dalam Kitabulah lebih baik yang seperti itu daripada mengerjakan sembahyang sunat seratus rakaat"

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails